รีเซต

เปิดวิธีแก้ ข้อมูลหมอพร้อมไม่ขึ้น ไม่ถูก ต้องทำยังไง?

เปิดวิธีแก้ ข้อมูลหมอพร้อมไม่ขึ้น ไม่ถูก ต้องทำยังไง?
Ingonn
22 พฤศจิกายน 2564 ( 14:34 )
31.6K
เปิดวิธีแก้ ข้อมูลหมอพร้อมไม่ขึ้น ไม่ถูก ต้องทำยังไง?

จากกรณีที่ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่ไม่มีข้อมูลขึ้นในระบบหมอพร้อม ทำให้ไม่มีข้อมูลการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มต่อไป หรือไม่มีข้อมูลใน Digital Health Pass จึงไม่สามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือเข้าสถานที่ต่างๆ ได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานหน่วยบริการฉีดวัคซีนและผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เร่งบันทึกผลการฉีดวัคซีนให้เป็นปัจจุบันแล้ว 

 

แอป "หมอพร้อม" มีอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวีคซีน
  • ประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน
  • ตรวจสอบผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ RT-PCR และ แบบ ATK
  • ค้นหาโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา
  • ใช้งาน Digital Health Pass เอกสารรับรองสุขภาพดิจิทัล ก่อนเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส โรงยิม สนามกีฬา หรือสถานที่อื่น ๆ เป็นเอกสารประกอบการเดินทางกับสายการบินภายในประเทศ
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

 

ไม่แสดงผลตรวจโควิด ATK บน "หมอพร้อม" ทำอย่างไร?

ประชาชนที่ตรวจ ATK ด้วยตนเองและต้องการให้ผลการตรวจแสดงในหมอพร้อม แนะนำประสานกับร้านขายยาที่ซื้อชุดตรวจ ATK ให้ช่วยบันทึกผลการตรวจผ่าน "หมอพร้อม สเตชั่น" เพื่อให้มีข้อมูลในระบบเป็นหลักฐานแสดงเมื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting ได้

 

ทำไมไม่ขึ้นข้อมูลฉีดวัคซีนบน "หมอพร้อม"

หน่วยบริการฉีดวัคซีนยังไม่ได้ลงบันทึกข้อมูล เนื่องจากเป็นการฉีดนอกสถานที่ หรือการฉีดวัคซีนตามโครงการต่าง ๆ เช่น ไทยร่วมใจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งหน่วยบริการต้องส่งข้อมูลให้เจ้าของโครงการตรวจสอบก่อนแล้วค่อยบันทึกลงระบบของกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้มีการแสดงผลล่าช้า

 

หรือโรงพยาบาล ส่งข้อมูลเข้ามาผิด เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วยสลับกับเลขบัตรประชาชน ไม่ใส่หมายเลขล็อตของวัคซีน หรือใส่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

 

ข้อมูลการฉีดวัคซีน หรือข้อมูลฉีดวัคซีนไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร?

ติดต่อหน่วยบริการที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อแก้ไขข้อมูลและกดส่งข้อมูลที่หน่วยบริการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เข้าระบบหมอพร้อมใหม่

 

ข้อมูลฉีดวัคซีน "หมอพร้อม" ไม่ขึ้น ไม่ถูกต้อง แจ้งใคร

ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883

ประกันสังคม : 1506 กด 1 หรือ ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ในเขต/จังหวัด ที่ท่านเข้ารับวัคซีน

สถานีกลางบางซื่อ : @skinthailand (LINE ID)

วัคซีนซิโนฟาร์ม : 06 4217 5520, 0 2078 9350 หรือ vaccine_cer@cra.ac.th

ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด : สำนักงานสารารณสุขจังหวัด/ สำนักงานสารารณสุขอำเภอ (ค้นหาเบอร์ได้ที่อัลบั้มรูป บน FB: หมอพร้อม)

ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : ติดต่อโรงพยาบาลนั้น ๆ

 

Digital Health Pass ใช้งานยังไง?

“Digital Health Pass” คือ เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ QR Code บน “หมอพร้อม” โดยแสดงข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

2.ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วม และผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK จากคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วม

3. ผลการตรวจหา antibody ชนิด IgG ใน serum

 

โดยข้อมูลใน Digital Health Pass ใช้แสดงสถานะการฉีดวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้ นอกจากนั้นยังแสดงข้อมูลประวัติการวินิจฉัยโควิด 19 ที่จะแสดงสถานะการวินิจฉัยโควิด-19 โดยแพทย์ สำหรับผู้ที่หายป่วยแล้ว

 

ประชาชนจะได้รับ Digital Health Pass เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากสถานพยาบาลที่กระทรวงกำหนด ซึ่งจะมีตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หากท่านฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับ Digital Health Pass สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลกับทางโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน https://mohpromt.moph.go.th/mpc/

 

ประชาชน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนใน Application หรือ Line OA “หมอพร้อม” เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ฉีดวัคซีน ชนิดวัคซีน จำนวนเข็ม ว่าได้รับการบันทึกถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือยังไม่มีข้อมูลแสดงในระบบหมอพร้อม ขอให้ติดต่อหน่วยบริการ หรือโครงการที่ท่านลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC)  เมื่อหน่วยบริการลงข้อมูลเรียบร้อยจะแสดงผลในระบบหมอพร้อมทันที ขณะเดียวกัน ให้ทุกจังหวัดเปิดศูนย์รับเรื่อง (call center) เพื่อลงข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH IC หรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง พื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่สถานีกลางบางซื่อหรือหน่วยบริการที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น

 

ดาวน์โหลด "หมอพร้อม"

iOS > https://shorten.moph.go.th/api/item/b-rMEjDnT

Android > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mor.promplus&fbclid=IwAR2_lITy8MZV3bza-zSofl2gsL2_N3G4O4-i64Xl9_c7PQkGJBnB8LaiueQ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก หมอพร้อม

 

 

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง