ประเทศไทยเปิดตัว "NCSA" หน่วยงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ประเทศไทยเปิดตัว "NCSA" หน่วยงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
TNN ช่อง16
19 สิงหาคม 2564 ( 21:29 )
38
ประเทศไทยเปิดตัว "NCSA" หน่วยงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

รัฐบาลประเทศไทยเราได้ทำการก่อตั้ง หน่วยงาน "สกมช." หรือ "สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ National Cyber Security Agency" หรือ "NCSA" ตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงาน NCSA จะมีพลโท ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ


หน้าที่ของ NCSA จะทำการรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกำหนดนโยบาย ระเบียบ มาตรฐานขั้นต่ำในแนวทางความปลอดภัยสำหรับหน่วยงานรัฐ ทำการป้องกันการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยตั้งเป้าว่าจะใช้เวลา 3 ปีในการสร้างบุคลากรด้าน Cybersecurity ออกมา


ปัจจุบันรัฐบาลประเทศไทย แบ่งภัยคุกคามไซเบอร์ไว้ 3 ระดับคือ

  • ภัยไซเบอร์ไม่ร้ายแรง : ส่งผลให้เกิดความด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
  • ภัยไซเบอร์ร้ายแรง : มีการโจมตีระบบ จนเกิดความเสียหาย ไม่สามารถทำงานต่อได้
  • ภัยไซเบอร์ระดับวิกฤต : ระบบล้มเหลวจนรัฐทำงานจากส่วนกลางไม่ได้ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศจนล้มเหลวทั้งระบบ 


  • "ภัยไซเบอร์ระดับวิกฤต เจ้าหน้ารัฐบาลสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอหมายศาล"


วิสัยทัศน์ของ NCSA คือ “เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ทุกมิติ”แหล่งที่มา NCSA Thailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง