รีเซต

ศาลสั่งคุมประพฤติคดีเมาขับปีใหม่สะสม 5 วัน 4,613 คดี

ศาลสั่งคุมประพฤติคดีเมาขับปีใหม่สะสม 5 วัน 4,613 คดี
TNN ช่อง16
3 มกราคม 2566 ( 18:57 )
45
ศาลสั่งคุมประพฤติคดีเมาขับปีใหม่สะสม 5 วัน 4,613 คดี

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า  สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ (2 มกราคม 2566) มีจำนวน 316 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 313 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.05 และคดีขับเสพ 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.95 เนื่องจากศาลส่วนใหญ่ปิดทำการ  


สำหรับยอดรวมสะสม 5 วัน ที่มีการควบคุมเข้มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 มียอดสะสม จำนวน 4,824 คดี  จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 4,613 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.63 คดีขับรถประมาท 11 คดี คิดเป็นร้อยละ  0.23 และคดีขับเสพ 200 คดี คิดเป็นร้อยละ  4.14 หากเปรียบเทียบสถิติ

คดีเข้าสู่คุมประพฤติในวันที่ห้าที่มีการคุมเข้ม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2,425 คดี และ ปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 313 คดี ลดลง 2,112 คดี จังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับได้แก่ ร้อยเอ็ด 255 คดี นนทบุรี 252 และ เลย 245 คดี 


วันนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ยังคงลงพื้นที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน รวมถึงให้มีการทำงานบริการสังคมโดยการตรวจเยี่ยม แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยว และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 40 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 692 คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน


นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ฝากถึงความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและการท่องเที่ยว ขอให้ผู้ที่ต้องขับขี่รถทุกประเภท พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เสพสุราและยาเสพติด หากเกิดความเมื่อยล้า หรือง่วงนอน ควรจอดรถพักในจุดบริการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง