รีเซต

เช็กที่นี่! สินค้าขึ้นราคา 2565 ช่วงเดือนเมษายน “ก๊าซหุงต้ม-น้ำมัน-ไข่ไก่” แพงขึ้น

เช็กที่นี่! สินค้าขึ้นราคา 2565 ช่วงเดือนเมษายน “ก๊าซหุงต้ม-น้ำมัน-ไข่ไก่” แพงขึ้น
Ingonn
1 เมษายน 2565 ( 10:02 )
4.5K
เช็กที่นี่! สินค้าขึ้นราคา 2565 ช่วงเดือนเมษายน “ก๊าซหุงต้ม-น้ำมัน-ไข่ไก่” แพงขึ้น

เดือนเมษายน 2565 ต้อนรับวันสงกรานต์ ด้วยสินค้าขึ้นราคามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ราคาก๊าซหุงต้ม ราคาน้ำมัน ทั้งน้ำมันปาล์ม และน้ำมันรถยนต์ ราคาไข่ไก่ รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภคอีกมากมาย ที่เตรียมทะยอยขึ้นราคา ทำให้เราต้องเตรียมซื้อของแพงมากขึ้น จะมีสินค้าขึ้นราคา 2565 อะไรบ้าง วันนี้ TrueID รวบรวมเบื้องต้นมาไว้ให้แล้ว

 

สินค้าขึ้นราคา 2565 มีอะไรบ้าง

“น้ำมัน” ขึ้นราคาต่อเนื่อง

ผลจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก และน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ มีราคาพุ่งทะยานอย่างไม่สิ้นสุด นับตั้งแต่สถานการณ์รัสเซียบุกยูเครน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีราคาพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว 

 

"ก๊าซหุงต้ม" ขึ้นราคา

กบง. ก็ได้มีมติขยายการตรึงราคาที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เฉลี่ยขึ้นราคาแบบขั้นบันได กิโลกรัมละ 1 บาท ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้น รัฐบาลยังคงให้ความช่วยเหลืออุดหนุนราคา 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.5 ล้านคน

 

“บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ขึ้นราคา 

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างน้อย 2 ราย ได้แจ้งขอปรับขึ้นราคาขายส่งอีกซองละ 25 สตางค์ ซึ่งเท่ากับเป็นการปรับขึ้นราคาขายส่งทางอ้อมกับร้านค้า เนื่องจากต้นทุนซองบรรจุภัณฑ์ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น รวมไปถึง “น้ำมันปาล์ม” ที่ใช้ในการทอดบะหมี่และน้ำมันปาล์มที่บรรจุอยู่ในซองบะหมี่สำเร็จรูปมีราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยจะส่งผลให้กำไรของร้านค้าปรับลดลงเหลือเพียงซองละ 75 สตางค์ จากเดิมที่ได้กำไรซองละ 1 บาท

 

ทั้งนี้ ผู้บริโภคจะยังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากร้านค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีก ยังคงจำหน่ายในราคาเดิมคือซองละ 6 บาท แต่ได้กำไรลดลง 

 

"ไข่ไก่" ขึ้นราคา

ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ปรับสูงขึ้นจริงตามที่ผู้เลี้ยงได้แจ้ง โดยกรมปศุสัตว์แจ้งยืนยันต้นทุนที่ 2.94 บาท/ฟอง ซึ่งมีสาเหตุจากสภาวะอากาศร้อนทำให้อัตราการให้ไข่ลดลงและมีขนาดที่เล็กลง และราคาวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ดังนั้นเพื่อลดภาระของผู้เลี้ยงให้สามารถยังคงเลี้ยงต่อไปได้และไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคมากเกินไป จึงมีข้อตกลงร่วมกันกำหนดราคาไข่คละหน้าฟาร์มที่ไม่เกิน 3.20 บาท/ฟอง ในส่วนของราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศขณะนี้ยังอยู่ที่ 3.47 บาท/ฟอง เป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาหน้าฟาร์ม แต่ทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับราคา ‘ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม’ ขึ้นอีก 10 สตางต์ต่อฟอง เป็น 3.40 บาท 

 

“อาหารกระป๋อง” ขึ้นราคา

ขณะนี้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสำเร็จรูป รวมถึงอาหารกระป๋อง ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาเหล็กแผ่นทำกระป๋อง ที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่ามา 2 ปี ราคาปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ประกอบกับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปลากกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ผักกระป๋อง และสินค้ากระป๋องชนิดอื่น คาดว่าขอปรับขึ้นราคาสินค้าอาหารกระป๋องทุกชนิด 5-15%

 

“นมบรรจุกระป๋อง” ขึ้นราคา

ภายในเดือนเมษายนนี้ จะปรับราคาขายขึ้นอีกประมาณ 70-90 บาทต่อหลัง(48 กระป๋อง) ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับขึ้น 2 บาทต่อกระป๋อง โดยผู้ผลิตแจ้งว่าสังกะสีที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตกระป๋องมีการปรับราคาขึ้น

 

"สบู่ก้อน" ขึ้นราคา

ปรับราคาขาย 5 บาทต่อก้อน เป็นผลมาจากต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สำคัญ ส่วนครีมอาบน้ำขึ้นราคา 5 - 10 ต่อขวด


“น้ำอัดลม” ขึ้นราคา

มีสัญญาณการปรับราคาน้ำอัดลมจากผู้ประกอบการค่ายน้ำดำเจ้าใหญ่รายหนึ่ง ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 64 (ก่อนปีใหม่) ซึ่งมีการแจ้งขอปรับรายการส่งเสริมการขาย เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีผลทำให้ราคาขายปลีกหน้าร้านขยับราคาขึ้นเฉลี่ยประมาณขวดละ 1 บาท โดยการปรับราคาสินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมไม่ต้องขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องแจ้งการปรับขึ้นราคาและเหตุผลมายังกรมฯ ให้รับทราบ เพราะสินค้าประเภทนี้ไม่ใช่สินค้าควบคุม เพียงแต่เป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีที่ต้องติดตามเท่านั้น 

 

แต่ล่าสุดผู้ผลิตสินค้าประเภทน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งใช้การลดน้ำหนัก หรือปริมาณในสินค้าลดลง แต่ยังคงราคาขายเท่าเดิม ซึ่งถือว่าเป็นการทำให้สินค้าขึ้นราคาทางอ้อม 

 

“ปุ๋ย” ขึ้นราคา

กรมการค้าภายในจะพิจารณาการปรับราคาปุ๋ยเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและป้องกันปุ๋ยขาดแคลน เอกชนสามารถยื่นขอปรับราคาได้ โดยจะพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือเกษตรกรไม่แบกรับภาระเกินไป, ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ หากพบว่ามีผู้แทนจำหน่ายรายใดฉวยโอกาสปรับราคาปุ๋ย สมาคมจะตัดจากการเป็นผู้แทนจำหน่าย ประเมินว่าในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก พฤษภาคม-สิงหาคม ความต้องการใช้ปุ๋ยจะอยู่ที่ 2.5 ล้านตัน จากปริมาณการนำเข้าปีละ 5 ล้านตัน

 

"วัตถุดิบอาหารสัตว์" ขึ้นราคา

เนื่องจากสถานการณ์รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลก โดยมีปริมาณการส่งออกข้าวสาลีรวมกันราว 29% ของปริมาณการส่งออกทั่วโลก และมีสัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงถึง 19% ของตลาดโลก สร้างปัจจัยบวกให้การค้าข้าวโพดในประเทศให้ขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบไร้การเข้ามาควบคุมราคา 

 

เหล็กเส้นจ่อขึ้นราคา 2 บาท/กก.

จากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน ทางโรงงานผู้ผลิตเหล็กเส้นในประเทศใช้สำหรับการก่อสร้างได้ปรับราคาขายอีก10% อยู่ที่ 26 บาทต่อกิโลกรัม จากเมื่อปลายปี 2564 อยู่ที่ 24 บาทต่อกิโลกรัม และหลังเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน คาดว่าราคาขายจะปรับขึ้นอีกเป็น 28 บาทต่อกิโลกรัม


อย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในคงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง จริงๆ ได้หารือผู้ประกอบการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม โดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้า 18 กลุ่มไว้ก่อน เปิดรายชื่อ 18 สินค้า "ห้ามขึ้นราคา" ในช่วงวิกฤติของแพง-สินค้าขึ้นราคา 2565

 

 

 

ข้อมูล กระทรวงพาณิชย์ , สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย , กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , มติชน , BTimes , ประชาชาติธุรกิจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง