รถต้นแบบ‘นิสสัน รี-ลีฟ’ แหล่งพลังงานเคลื่อนที่

รถต้นแบบ‘นิสสัน รี-ลีฟ’ แหล่งพลังงานเคลื่อนที่
มติชน
10 ตุลาคม 2563 ( 14:14 )
63
รถต้นแบบ‘นิสสัน รี-ลีฟ’ แหล่งพลังงานเคลื่อนที่

รถต้นแบบ‘นิสสัน รี-ลีฟ’ แหล่งพลังงานเคลื่อนที่

 

ค่ายนิสสันเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% สำหรับงานช่วยเหลือฉุกเฉิน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือสภาพอากาศร้ายแรง

 

นิสสัน รี-ลีฟ (RE-LEAF) เป็นรถยนต์ต้นแบบใช้งานได้จริง ถูกพัฒนามาจากรถยนต์นิสสัน ลีฟ รถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของนิสสัน

 

สำหรับนิสสัน รี-ลีฟ ได้เพิ่มสมรรถนะให้สามารถลุยไปได้ทุกอุปสรรค เช่น พื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง ด้านนอกของรถติดตั้งชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด 110-230 โวลต์ จากแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ประสิทธิภาพสูงของนิสสัน ลีฟ

 

รี-ลีฟ สามารถขับไปยังพื้นที่ศูนย์กลางของภัยพิบัติ และใช้เป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่สำหรับการกู้ภัย ด้วยการจัดการพลังงานแบบบูรณาการ ทำให้สามารถให้พลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบสื่อสาร ไฟส่องสว่าง ระบบทำความร้อน และเครื่องมือช่วยชีวิตอื่นๆ

เฮเลน เพอร์รี่ หัวหน้าฝ่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบบโดยสารและโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับนิสสันในยุโรป กล่าวว่า เราเห็นโอกาสที่รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตผู้คนนอกเหนือการเดินทางแบบไร้มลพิษ รถยนต์ต้นแบบ รี-ลีฟ แสดงถึงความเป็นไปได้ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการจัดการภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีสะอาด และอัจฉริยะเพื่อการช่วยเหลือ และฟื้นคืนชีวิตสู่สภาวะปกติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติคือสาเหตุหลักของไฟฟ้าดับ จากรายงานในปี 2019 ธนาคารโลกระบุว่าภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นสาเหตุของไฟฟ้าดับถึง 37% ในยุโรประหว่างปี 2000 ถึงปี 2017 และ 44% ในสหรัฐอเมริกาของช่วงเวลาเดียวกัน

เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความระดับความเสียหาย ในระหว่างนี้เราสามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานแบบไร้มลพิษได้

นิสสันพัฒนา รี-ลีฟ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ แม้ว่าเป็นแค่รถยนต์ต้นแบบ แต่เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้จริงแล้ว เช่น ในญี่ปุ่นนิสสันนำลีฟ มาใช้เป็นแหล่งพลังงานและพาหนะ เมื่อเกิดภัยพิบัติตั้งแต่ปี 2011 และร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นกว่า 60 แห่ง ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

รถยนต์ไฟฟ้าของนิสสันยังสามารถเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่สำหรับบ้านเรือนและชุมชนแม้ในเหตุการณ์ปกติ ผ่านโครงข่าย นิสสัน เอเนอจี้ แชร์ สร้างโมเดลการแจกจ่ายพลังงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุปสงค์และอุปทานของการใช้พลังงาน

รี-ลีฟ ใช้ความสามารถในการชาร์จแบบสองทางของลีฟ เป็นคุณสมบัติมาตรฐานมากับตัวรถตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2010 โดยไม่เพียงแต่ลีฟจะสามารถดึงพลังงานออกมาชาร์จแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง แต่ยังสามารถป้อนพลังงานกลับไปยังระบบโครงข่าย หรือ กริด (grid) ผ่านเทคโนโลยี วี-ทู-กริด (V2G-Vehicle-to-Grid) หรือส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรงผ่านระบบ วี-ทู-เอเวอรี่ติง (V2X-Vehicle-to-everything)

นิสสัน ลีฟ อีพลัส (LEAF e+) สามารถเป็นสถานีพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ เมื่อชาร์จเต็มสู่แบตเตอรี่ ขนาดความจุไฟฟ้า 62 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) ให้พลังงานแก่บ้านหนึ่งหลังในทวีปยุโรปได้ถึงหกวัน และเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ สามารถชาร์จไฟกลับสู่ตัวรถใช้สำหรับเดินทางแบบไร้มลพิษ นิสสัน ลีฟ อีพลัส สามารถวิ่งได้ถึง 385 กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง