รีเซต

สั่งชลทั่วประเทศรับมือพายุโซนร้อน ‘ซินลากู’ พร้อมเช็กความมั่นคงเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ-ทำนบดิน-คันคลอง

สั่งชลทั่วประเทศรับมือพายุโซนร้อน ‘ซินลากู’ พร้อมเช็กความมั่นคงเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ-ทำนบดิน-คันคลอง
ข่าวสด
3 สิงหาคม 2563 ( 16:26 )
65
สั่งชลทั่วประเทศรับมือพายุโซนร้อน ‘ซินลากู’ พร้อมเช็กความมั่นคงเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ-ทำนบดิน-คันคลอง

 

‘ทวีศักดิ์’ สั่งชลทั่วประเทศรับมือพายุโซนร้อน ‘ซินลากู’ พร้อมเช็กความมั่นคงเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ-ทำนบดิน-คันคลอง ตลอดจนการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดต่างๆ

สั่งรับมือพายุ‘ซินลากู’ - นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ซินลากู” ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ทำนบดิน คันคลอง คันกั้นน้ำต่างๆ ตลอดจนการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดต่างๆ อาทิ บริเวณประตูระบายน้ำ สะพาน และท่อระบายน้ำ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา อีกทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดย การบูรณาการทำงานร่วมกับทางจังหวัด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ตามมาตรการที่ได้เตรียมการรับมือฤดูน้ำหลากไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ตลอดจนทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน โทร. 1460 หรือติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง http://water.rid.go.th/ และ www.rid.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง