รีเซต

เช็กด่วน! ประกันสังคม เปิดขั้นตอนขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่

เช็กด่วน! ประกันสังคม เปิดขั้นตอนขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่
TNN ช่อง16
30 มกราคม 2565 ( 11:41 )
617
เช็กด่วน! ประกันสังคม เปิดขั้นตอนขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่

วันนี้ (30ม.ค.65) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยข้อมูล การขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่แบบ new normal

สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงานแค่ผ่านมือถือ ขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคม 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564

1. สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ขึ้นทะเบียนว่างงาน ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ให้รายงานตัวผ่านระบบ https://empui.doe.go.th จนกว่าจะครบกำหนดรายงานตัว

2. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th

และแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบฯ โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารใด ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก

ย้ำ! อย่าลืมรายงานตัวตามกำหนดให้ครบทุกครั้ง

กรณีมีข้อสงสัยในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

1. สำนักงานประกันสังคมพื้นที่รับผิดชอบ

2. สายด่วน 1506 กด 1

* หากพบปัญหาการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานผ่านระบบติดต่อ กรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสิทธิประโยชน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง