รีเซต

หน่วย มทบ.37 สนับสนุนรัฐบาลบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน

หน่วย มทบ.37 สนับสนุนรัฐบาลบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน
77ข่าวเด็ด
17 เมษายน 2563 ( 07:53 )
172
หน่วย มทบ.37 สนับสนุนรัฐบาลบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน

เชียงราย-การรายงานผลการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร-2019

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 เวลา 11.30 น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 ผบ.ศบภ.มทบ.37 ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37   มอบหมายให้ พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37 รอง ผบ.ศบภ. มทบ.37 รอง ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37  จัดรถครัวสนาม จำนวน 2 คัน เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงราย โดยการประกอบเลี้ยงและแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย แก่ประชาชนชุมชนจังหวัดเชียงราย ณ วัดศรีบุญเรือง ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร. ในการนี้ มทบ.37 ภายใต้โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ได้จัดจำหน่ายพืชผัก ผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช (มทบ.37) ให้กับราษฎรในพื้นที่ และได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โดย ชป.กร.มทบ.37 ให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่มารับข้าวกล่อง ได้รับทราบถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาด และการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี…

ข่าวที่เกี่ยวข้อง