รีเซต

ฝนทิ้งช่วง ชาวบ้านเดือดร้อน อธิบดีกรมน้ำบาดาล เร่งแก้ภัยแล้ง บ้านหนองหว้า-บ้านหนองบัว จ.ศรีสะเกษ

ฝนทิ้งช่วง ชาวบ้านเดือดร้อน อธิบดีกรมน้ำบาดาล เร่งแก้ภัยแล้ง บ้านหนองหว้า-บ้านหนองบัว จ.ศรีสะเกษ
ข่าวสด
21 ธันวาคม 2564 ( 10:52 )
14
ฝนทิ้งช่วง ชาวบ้านเดือดร้อน อธิบดีกรมน้ำบาดาล เร่งแก้ภัยแล้ง บ้านหนองหว้า-บ้านหนองบัว จ.ศรีสะเกษ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งแก้ภัยแล้ง โครงการน้ำบาดาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองหว้า ตำบลพยุห์ บ้านหนองบัว ตำบลศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์ ภิระไร ผอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) และนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

 

 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตําบลพยุห์ อําเภอพยุห์ และ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตําบลศรีรัตนะ (ศรีแก้ว) อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

 

โดยมี นายศดิศ ณิชกุล ปลัดอำเภอพยุห์ รักษาราชการแทนนายอำเภอพยุห์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า สืบเนื่องจากพื้นที่ ตำบลพยุห์ และตำบลศรีรัตนะ ประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอกับพื้นที่ โดยแต่ละปีจะขาดแคลนน้ำมากกว่า 5 เดือนขึ้นไป น้ำบาดาลก็มีปัญหากร่อย เค็ม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

 

จึงได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชุดหินโคกกรวดที่มีความเสี่ยงต่อสารละลายมวลรวมสูง บริเวณพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น 1 ใน 15 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำต้นทุนในการทำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบโครงการทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอพยุห์ แต่ละแห่งประกอบด้วย 1. บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 10 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 2. บ่อสังเกตการณ์ ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

 

3.ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง 4.โรงสูบน้ำ พร้อม Vertical multistage pump ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ตัว 5.หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดันความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง 6.ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง 7.อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และ 8.จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 จุด

 

 

จากนั้น อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการดําเนินงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) พื้นที่บ้านชบ หมู่ที่ 1 ตําบล บ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการด้านน้ำและมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง