รีเซต

กสทช.ผนึกIIC ระดมสมองเทคโนโลยี 5G -บิ๊กดาต้ายุค อุตสาหกรรม4.0

กสทช.ผนึกIIC ระดมสมองเทคโนโลยี 5G -บิ๊กดาต้ายุค อุตสาหกรรม4.0
TNN ช่อง16
25 มิถุนายน 2564 ( 15:53 )
135
กสทช.ผนึกIIC ระดมสมองเทคโนโลยี 5G -บิ๊กดาต้ายุค อุตสาหกรรม4.0

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) แจ้งว่า ได้ร่วมกับหน่วยงาน International Institutes of Communica tions (IIC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Symposium on 5G and Driving the Benefits of Big Data ในรูปแบบ Hybrid Conference  


สำนักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 5G และเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมุ่งหวังผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี 5G และ Big Data ในประเทศไทย เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไทยในยุค Industry 4.0 และเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของเทคโนโลยี 5G และ Big Data ที่ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 


การประชุมเชิงวิชาการนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษา สถาบันวิจัย ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศโทรคมนาคม ได้มีโอกาสรับทราบข่าว สารและการใช้งานเทคโนโลยี 5G และ Big Data ที่เกิดขึ้นในแวดวงต่างๆ อาทิ Healthcare และ Finance ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมและต่อยอดทางธุรกิจของไทยรวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานและขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในตลาดโลก โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม 


การประชุมในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมจากทั่วโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนในระดับนานาชาติเข้าร่วมเป็นวิทยากรกว่า 25  คน  อาทิ ประธานองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศมาเลเซีย (MCMC)


ประธานหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (BEREC) ปี 2021, รองประธานองค์กร Federal Network Agency ประเทศเยอรมัน (BNetzA), รองเลขาธิการ Office of the Communications Authority เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, ผู้แทนจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น (MIC)


ผู้แทนหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority ประเทศสิงคโปร์, ผู้บริหารระดับสูง Nokia, AT&T, iQIYI, Google, Cisco, NTT Docomo, Asian Development Bank, Asia Cloud Computing Association, Oracle ASEAN, กรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งประเทศไทย และประธานหน่วยงาน International Institute of Communications พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน IIC เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ (moderator)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง