รีเซต

“ชัยวุฒิ” เปิด “Thailand Travelution 2022” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยว

“ชัยวุฒิ” เปิด “Thailand Travelution 2022” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยว
TNN ช่อง16
30 พฤศจิกายน 2565 ( 08:25 )
24
“ชัยวุฒิ” เปิด “Thailand Travelution 2022” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ“Thailand Travelution 2022” เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์“วันนี้โรงแรมหรือธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก  ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นคนที่มุ่งมั่นในมีความตั้งใจมากในการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ถ้าเราสังเกตจะมีหน่วยงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้านดิจิทัล มีการทําเรื่อง big data ของประเทศ ออกกฎหมาย PDPA  CyberSecurity  ทุกวันนี้เราไม่ได้แข่งกันในประเทศอย่างเดียวเราแข่งกับคนทั้งโลก อยากให้พวกเราต้องมาปรับตัว Transformation ให้ทันกับโลกด้วย เป้าหมายของเรายกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ 5 ปี แข่งขันได้ด้วย เพื่อให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถดึงข้อมูลไปใช้ในการจอง การจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย เราไม่เป็นรองใครในโลก วันนี้เราต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  คนไทยก็มีสตาร์อัพรุ่นใหม่ ๆ ที่มีแอปพลิเคชันดีๆ มีโซลูชั่นดี ๆ คิดค้นและพัฒนาธุรกิจประเภทนี้เยอะๆ จึงอยากเชิญชวนประชาชนลองเข้ามาเที่ยวในงาน รวมถึงผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น” นายชัยวุฒิ กล่าว
อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวมี 2 แบบ ได้แก่ ข้อมูลภาครัฐ สถิติต่าง ๆ ที่เก็บไว้จากนักท่องเที่ยวหรือจากคนที่มาใช้จ่ายในประเทศ เราก็จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำไปใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ส่วนที่สองเป็นเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบการกันเอง ทั้งข้อมูลของโรงแรมร้านอาหาร นวดสปา ไกด์ การบริการต่าง ๆ การท่องเที่ยวมี big data ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ข้อมูลและภาพ  thaigov / รัฐบาลไทย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง