เทียนจินเปิดศูนย์ 'รถยนต์ไฟฟ้า' จัดหุ่นยนต์บริการ พร้อมวิเคราะห์คนขับ

เทียนจินเปิดศูนย์ 'รถยนต์ไฟฟ้า' จัดหุ่นยนต์บริการ พร้อมวิเคราะห์คนขับ
Xinhua Thai
23 สิงหาคม 2564 ( 11:42 )
16
เทียนจินเปิดศูนย์ 'รถยนต์ไฟฟ้า' จัดหุ่นยนต์บริการ พร้อมวิเคราะห์คนขับ

 

เทียนจิน, 21 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อไม่นานนี้ เทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน เปิดใช้งานศูนย์บริการเชิงบูรณาการเพื่อยานพาหนะพลังงานใหม่จินเหมินหู (Jinmenhu New Energy Vehicle Integrated Service Center) ซึ่งเป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

 

 

ศูนย์บริการฯ มีช่องจอดชาร์จไฟฟ้า จำนวน 71 ช่อง ซึ่งให้บริการชาร์จไฟฟ้า 5 โหมด ส่วนหลังคาของอาคารและช่องจอดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 852 แผง ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการของศูนย์บริการฯ ได้สูงถึงร้อยละ 80

 

 

ผู้เข้าใช้งานศูนย์บริการฯ ยังจะได้รับบริการแบบครบวงจรในจุดเดียว โดยมีส่วนจำหน่ายรถยนต์และประกันภัย จุดชาร์จไฟที่มีหุ่นยนต์คอยบริการ ตลอดจนฝ่ายวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่และการทำงานของยานพาหนะสำหรับผู้ขับรถยนต์ไฟฟ้ามือใหม่ด้วย

 

 

ทั้งนี้ จีนถือเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานพาหนะพลังงานใหม่อย่างรวดเร็วด้วยแรงขับเคลื่อนจากกลยุทธ์คาร์บอนต่ำและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง