รีเซต

กองทัพอากาศ ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

กองทัพอากาศ ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 03:07 )
133
กองทัพอากาศ ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ปทุมธานี กองทัพอากาศ ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรง ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นและส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักมากขึ้น เกิดการเชิญชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันปรบมือให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา รวมถึงการแบกรับความเสี่ยงจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

วันที่ 30 มี.ค.63 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจ บริเวณชั้น ๑ อาคารคุ้มเกล้า พื้นที่กักกัน ตรวจสอบดูอาการของผู้ป่วย บริเวณชั้น ๑๑ อาคารคุ้มเกล้า

จากนั้นได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กองทัพอากาศได้เตรียมการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นและสถานพยาบาลมีไม่เพียงพอ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เยี่ยมชมสถานที่ รับทราบแนวทางการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวชื่นชมถึงการปฏิบัติงานด้วยความยิ้มแย้มของเจ้าหน้าที่ทั้งสองโรงพยาบาล ซึ่งแสดงถึงความสุขจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรักและความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์

นอกจากนี้ในช่วง 20.00-20.05 ของคืนที่ผ่านมา กำลังพลพร้อมครอบครัวของกองทัพอากาศจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด ร่วมปรบมือแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศและแพทย์จากหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคทุกสนามบินนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด-19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง