กลุ่มทรูดึงอัจฉริยภาพ 5G ร่วมยกระดับรัฐสภาสู่ SMART Parliament

กลุ่มทรูดึงอัจฉริยภาพ 5G ร่วมยกระดับรัฐสภาสู่ SMART Parliament
มติชน
20 สิงหาคม 2563 ( 10:47 )
62
กลุ่มทรูดึงอัจฉริยภาพ 5G ร่วมยกระดับรัฐสภาสู่ SMART Parliament

ความก้าวล้ำของเทคโนโลยี 5G นอกจากจะนำความอัจฉริยะมาสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณสุข-Smart Health & Wellness, เกษตรกรรม-Smart Agriculture, การขนส่ง-Smart Transportation รวมถึงธุรกิจค้าปลีก-Smart Retail เทคโนโลยี 5G ยังสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้ในอีกหลากหลายมิติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มทรู ในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพที่ 5G จะช่วยเติมเต็มการทำงานรูปแบบใหม่ของรัฐสภาในยุคดิจิทัล ทั้งยังเป็นโอกาสสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยี 5G ที่จะต่อยอดเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์แนวทางรัฐบาลดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือในครั้งนี้จึงนับเป็นหนึ่งใน milestone ที่สำคัญบนเส้นทางสู่ SMART Parliament ของรัฐสภาไทย

 

“สัปปายะสภาสถาน” อาคารรัฐสภาไทยแห่งใหม่ ได้รวมความเป็นที่สุดไว้มากมาย ทั้งในด้านความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นไทย พื้นที่ใช้สอยของอาคารที่เมื่อสร้างเสร็จ จะเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นรัฐสภาแห่งแรกของโลกที่พร้อมใช้เทคโนโลยี 5G และมีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ มาใช้ อาทิ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำร่องด้วยหุ่นยนต์ต้อนรับ True5G Temi Connect & Carebot, ระบบ IoT, ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ในอนาคต เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G ที่ไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือแต่เป็นสัญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้มีอัจฉริยภาพที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอดระบบการปฎิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบ Digital & SMART Parliament ตลอดจนยกระดับการให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

 

 

สำหรับหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot จะทำหน้าที่ต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และประชาชนผู้ใช้บริการอาคารรัฐสภา โดยเชื่อมโยงการควบคุมและสั่งการผ่านเครือข่าย True5G สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร ช่วยนำทางไปยังห้องประชุมหรือหน่วยงานต่างๆ ในอาคารได้อย่างสะดวกสบาย และให้บริการวิดีโอคอล (Video Call) อำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในอาคารได้ง่ายและรวดเร็ว

 

“เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่รัฐสภาไทยเป็นรัฐสภาแห่งแรกของโลกที่นำหุ่นยนต์มาให้บริการ และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายที่ให้เทคโนโลยีต้องเข้าไปในทุกหน่วยงาน” นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มทรู ในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G พร้อมเผยถึงการเดินหน้าสู่ SMART Parliament ว่า “รัฐสภาได้พัฒนาระบบห้องประชุม การประชุม ระบบการลงคะแนน และระบบสื่อสาร เป็นต้น การนำหุ่นยนต์ True 5G Temi มาใช้ภายในรัฐสภาถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงาน จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสาร เชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีความสำคัญในทุกส่วนงาน และในอนาคต หุ่นยนต์สามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอาคารรัฐสภา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ก้าวเป็น SMART Parliament ได้ในที่สุด


 

ด้านความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูได้ศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G ภายในพื้นที่ของรัฐสภา โดยนำหุ่นยนต์ True5G Temi Connect & Carebot หุ่นยนต์สื่อสารอัจฉริยะที่เชื่อมโยงการควบคุมและสั่งการผ่านเครือข่าย True5G มาให้บริการ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่มาติดต่องานรัฐสภา ในอนาคตจะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ฉลาดขึ้น มีสมองเป็น AI เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G นอกจากนี้ ทรูจะพัฒนาต่อยอดทดลองทั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ IoT ต่างๆ กล้อง CCTV และเทคโนโลยีอื่นๆที่เชื่อมต่อผ่าน 5G โดยรัฐสภาจะเป็นสถานที่ที่ปักหมุดเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของ True5G ทุกอย่างของที่นี่ Smart ทั้งหมด เชื่อมโยงถึงกัน สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอาคารรัฐสภา ทั้งยังเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่แก่บุคลากรและสามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมเสริมสร้างความก้าวหน้าสู่การเป็น SMART Parliament ได้ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

ความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่กลุ่มทรูได้นำอัจฉริยภาพของ True 5G ร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐ ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริการ 5G ในไทย โดยกลุ่มทรูจะเดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมในการพัฒนาโซลูชั่นบริการที่สามารถสร้างประโยชน์ในหลากหลายมิติ สานต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะนำอัจฉริยะของเทคโนโลยี 5G มาสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อคนไทยและประเทศไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง