รีเซต

กัมพูชาเผย 'ระบบชลประทาน' ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 61%

กัมพูชาเผย 'ระบบชลประทาน' ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 61%
Xinhua
26 สิงหาคม 2565 ( 10:41 )
52
กัมพูชาเผย 'ระบบชลประทาน' ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 61%

พนมเปญ, 25 ส.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (25 ส.ค.) บุน เฮียน รัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชา แถลงข่าวว่าพื้นที่เพาะปลูกราวร้อยละ 61 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในประเทศเข้าถึงระบบชลประทานแล้ว

"นับถึงปัจจุบันกระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบชลประทานที่สามารถจ่ายน้ำสู่พื้นที่เพาะปลูกราว 11.8 ล้านไร่ หรือร้อยละ 61.37 จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 19.23 ล้านไร่" เฮียนกล่าว พร้อมเสริมว่าการฟื้นฟูและพัฒนาระบบชลประทานสำคัญต่อการสนับสนุนและขยายการพัฒนาการเกษตรเฮียนเสริมว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาใช้เงิน 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.92 พันล้านบาท) ในการฟื้นฟูและพัฒนาระบบชลประทาน โดยมีหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส รวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียด้านกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงของกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชามีประชากร 16 ล้านคน ซึ่งราวร้อยละ 75 อาศัยอยู่ในชนบท ส่วนการเกษตรสร้างงาน 3.12 ล้านอัตรา หรือร้อยละ 35.5 ของการจ้างงานทั้งหมด และมีส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ราวร้อยละ 24.4 ในปี 2021อนึ่ง ข้าวเป็นผลผลิตหลักของกัมพูชา โดยผลผลิตข้าวของกัมพูชาในปี 2021 อยู่ที่ราว 12.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบปีต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง