รีเซต

อ่างทอง ทำหมัน-ฉีดวัคซีน หมาแมวฟรี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

อ่างทอง ทำหมัน-ฉีดวัคซีน หมาแมวฟรี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
ข่าวสด
16 กันยายน 2564 ( 15:18 )
135
อ่างทอง ทำหมัน-ฉีดวัคซีน หมาแมวฟรี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

อ่างทอง เทศบาลเมือง ปศุสัตว์ ร่วมทำหมันหมาแมวฟรีแก่ชาวบ้าน ในโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

วันที่ 16 ก.ย. 64 ที่บริเวณ อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2564

 

 

โดยสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์อำเภอ จัด กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2564 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

เพื่อสานต่อพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ซึ่งวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day เทศบาลเมืองอ่างทอง ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกันหมันหมาและแมว ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป รวมทั้งฉีดวัคซีนฟรีให้แก่ สัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีประชาชนพาสัตว์เลี้ยงมาร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า และกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ตระหนักในความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวทราบถึงหน้าที่การรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง