'ภูซาง' จัดอบรมเกษตรกร ให้ความรู้การขยายเชื้อราขาว ป้องกันศัตรูพืช

'ภูซาง' จัดอบรมเกษตรกร ให้ความรู้การขยายเชื้อราขาว ป้องกันศัตรูพืช
มติชน
12 สิงหาคม 2563 ( 17:16 )
36
'ภูซาง' จัดอบรมเกษตรกร ให้ความรู้การขยายเชื้อราขาว ป้องกันศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเกษตร อ.ภูซาง ได้มอบหมายให้ฝ่ายรับผิดชอบงานอารักขาพืช ให้ความรู้เรื่องการขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย หรือ ราขาว ให้กับเกษตรกรหมู่ที่ 6 ต.สบบง อ.ภูซาง ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยกลไกของธรรมชาติได้ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้ด้วย ทางสำนักงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้และการขยายเชื้อราขาวดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจและตั้งใจเรียนรู้ถึงวิธีการขยายเชื้อราขาวเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากเกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเองแล้ว จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องการใช้เชื้อราป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผล และที่สำคัญช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง