รีเซต

ตลาดไทเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายกุ้ง

ตลาดไทเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายกุ้ง
มติชน
9 มกราคม 2564 ( 11:08 )
122
ตลาดไทเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายกุ้ง

วันที่ 9 มกราคม  นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ทางตลาดไท ตั้งอยู่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดพื้นที่ใหม่ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลากะพง เข้าขายระบบส่งเน้นที่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป โดยผ่านกรมประมง กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ตลาดไท กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GAP ของกรมประมงเท่านั้น พร้อมกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งคัด ทั้งคนซื้อ คนขาย โดยจะมีการร่วมกันแถลงข่าวในวันที่ 11 มกราคม 2564 และจะเริ่มขายจริงวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 02.00 น.

 

 

 

นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กล่าวว่า ได้รวบรวมเกษตรกร เน้นให้เป็นเกษตรกรตัวจริง หรือตัวแทนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวคัดสรรเอาผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ สามารถติดตามด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับจากผู้ซื้อมาถึงรายละเอียดชื่อผู้เลี้ยง ชื่อบ่อ จำนวนที่จับสัตว์น้ำได้เลย ในส่วนของกุ้งก้ามกรามมีทุกขนาด ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 8 – 10 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม ปลากระพงตั้งแต่ขนาดน้ำหนักตัวละ 5 ขีด ถึง 5 กิโลกรัมโดยเบื้องต้นเน้นเกษตรกรกลุ่ม 5 จังหวัดได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา ที่มีกำลังผลิตกุ้งก้ามกรามกว่า 27,000 ตันต่อปี กุ้งขาวกว่า 43,000 ตันต่อปี และปลากะพงกว่า 1,000 ตันต่อปี

 

“สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่านสามารถนำเอกสารที่ดิน บัตรประชาชน ไปแจ้งที่สำนักงานประมงอำเภอ ที่ท่านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือสำนักงานประมงจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลย โดยทางเจ้าหน้าที่จะนัดเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดจำนวนบ่อ จับพิกัด พร้อมตรวจสอบระบบการเพาะให้เป็นไปตามมาตรฐานให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งสุขภาพสัตว์น้ำ และต้องปลอดภัยจากสารตกค้าง”นายประกอบ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง