รีเซต

"เช็คเงิน ม.40" โอนเงินคืนประกันสังคมมาตรา 40 เงินไม่เข้าบัญชี ตรวจสอบเงิน ม.40 ไม่เข้าทำอย่างไร

"เช็คเงิน ม.40" โอนเงินคืนประกันสังคมมาตรา 40 เงินไม่เข้าบัญชี ตรวจสอบเงิน ม.40 ไม่เข้าทำอย่างไร
Ingonn
16 สิงหาคม 2565 ( 13:16 )
14.7K
4
"เช็คเงิน ม.40" โอนเงินคืนประกันสังคมมาตรา 40 เงินไม่เข้าบัญชี ตรวจสอบเงิน ม.40 ไม่เข้าทำอย่างไร

เช็คเงิน ม.40 ไม่เข้า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คืนเงินประกันสังคมมาตรา 40 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ งวดแรกไปแล้ว พบว่า โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากหลายสาเหตุ ทำให้ เงิน ม.40 ไม่เข้าบัญชี ผู้ประกันตน ม.40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค. 64 - ม.ค. 65 และเดือน ก.พ. - ก.ค. 65 เช็คบัญชีด่วน เพื่อผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน รับเงิน ม.40 

 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการ ดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาวันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จ เป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาท ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกจำนวน 250,533 ราย ที่โอนเงิน ม.40 ไม่สำเร็จ หรือ เงิน ม.40 ไม่เข้าเนื่องจากสาเหตุ

 • ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย
 • บัญชีปิด จำนวน 4,218 ราย
 • ไม่มีบัญชี จำนวน 1,146 ราย
 • บัญชีติดเงื่อนไข (กรณีรายการ Direct Debit) จำนวน 39 ราย
 • เลขบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 9 ราย
 • ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน 1,130 ราย

 

จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรก นั้น สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำข้อมูลขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคาร ให้เสร็จสิ้นก่อนในวันที่ 8 กันยายน 2565 นี้

 

เงิน ม.40 ไม่เข้า รอบแรก โอนคืนเมื่อไหร่

สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เงิน ม.40 เข้าวันไหน

การจ่ายเงินคืนให้ผู้ประกันตน ม.40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน ระหว่างเดือน สิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน (ตามที่ภาครัฐลดให้) ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน โดยสำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้ตามนี้

 • ผูกบัญชีก่อน 1 ส.ค. 65 ได้รับเงินระหว่างวันที่ 8 - 11 ส.ค. 65 
 • ผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 65 ได้รับเงินระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย. 65

โดยจะทำการโอนตามลำดับรหัสพื้นที่ เริ่มจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสุดท้ายในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้รีบดำเนินการผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 65 ซึ่งจะได้รับการโอนคืนช่วงวันที่ 14 - 16 ก.ย. 65

 

ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ขอรับเงิน ม.40 เป็นเงินสดได้

กรณีท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือ ต้องการรับเงินสด ม.40 สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานประกันสังคม และรอแจ้งนัดหมายให้ไปรับเงินสดในครั้งต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 

 

ผู้ประกันตน ม. 40 ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th(คลิกดาวน์โหลดที่นี่ สปส.1-40/7) https://www.sso.go.th/.../76a91434d3408f1620a9fe0d1e1b09a... หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ)

 

 

 

เงิน ม.40 ไม่เข้าทำอย่างไร

หากผู้ประกันตนไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน (พร้อมเพย์)ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับคืนเงินสมทบ (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือ ขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 2. จัดส่งเอกสารการขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์ หรือ
 3. ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 

 

ผู้ประกันตนต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของผู้ประกันตน (ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน) สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แนบให้กับทางสำนักงานประกันสังคม

 

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้เร่งดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชน ก่อนการโอนเงินคืนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

 

ทั้งนี้ การคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ สืบเนื่องจากมติ ครม.เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนตาม ม.40 (แรงงานนอกระบบ, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

ข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง