รีวิว ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

รีวิว ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีอะไรบ้าง ไปดูกัน
Ingonn
21 มิถุนายน 2564 ( 12:05 )
120
รีวิว ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

 

ดีเดย์อีกเรื่องในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เปิดลงทะเบียนโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งหมด จำนวน 4 ล้านสิทธิ ตั้งแต่ 06.00 น.- 22.00 น. และจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 

 

 

แค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงก็มีคนเริ่มลงทะเบียนไปเป็นล้านสิทธิ์แล้ว TrueID เลยไม่พลาดมารีวิวการลงทะเบียน โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องกรอก เพื่อกันการกรอกผิดพลาด แล้วต้องมากรอกใหม่เหมือน “คนละครึ่งเฟส3” ที่ผ่านมา

 

 


ต้องเลือกระหว่าง “ยิ่งใช้ยิ่งได้” หรือ “คนละครึ่งเฟส3”


ผู้เข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" หากเลือกลงทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะถือว่า “สละสิทธิ” อีกโครงการทันที

 

 

กรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องการเปลี่ยนมาใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น และสามารถเปลี่ยนสิทธิเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้ง

 

 

นอกจากนั้นผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชน โดยสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน


สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน"ยิ่งใช้ยิ่งได้"   มี 2 ช่องทาง ได้แก่ 

 


ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com


1.เข้าเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือ https://www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com/register  กดปุ่มลงทะเบียน


2.กรอกข้อมูลส่วนตัว


3.กรอกรหัส OTP

 

 

 

ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง


1. กดเข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง กดโลโก้ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” และกด ใช้สิทธิ


2.กดยืนยัน รับทราบเงื่อนไงของโครงการ


3.กรอกข้อมูล การลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ อาทิ บัตรประชาชน ชื่อ สกุล และกดยืนยัน


4.กรอกรหัส OTP ยืนยัน

 

 


รีวิว “ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้”


เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์คนละครึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดที่สำคัญดังนี้

 


ส่วนที่ 1 ข้อมูลตามบัตรประชาชน

 

ซึ่งจะมีให้กรอก ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลาง(ถ้ามี) เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง)

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ 


มีให้กรอกเกี่ยวกับ อาชีพ/การทำงานหลัก , ค่าตอบแทนของรายได้หลัก , อาชีพเสริม เป็นต้น โดยช่วงท้ายจะระบุว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

 

 

 

 

อาชีพ/การทำงานหลัก ในการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ มีอะไรบ้าง

 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ


ข้าราชการบำนาญ


พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ


ว่างงาน


พ่อบ้าน/แม่บ้าน


ผู้พิการ/ทุพพลภาพ/คนป่วยติดเตียง


นักเรียน/นักศึกษา


ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาภาคเอกชน


ผู้ขับขี่/ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ/สถานีขนส่งสาธารณะ (แท็กซี่,รถยนต์, รถตู้, รถจักรยานยนต์, รถไฟ, เรือ และอื่นๆ)


รับจ้างทั่วไป - ก่อสร้าง


รับจ้างทั่วไป - ขนของ


รับจ้างทั่วไป - ช่างซ่อม เช่น ไฟฟ้า ประปา


รับจ้างทั่วไป - ซัก อบ รีด


รับจ้างทั่วไป - ดูแลเด็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย


รับจ้างทั่วไป - ทำความสะอาดบ้าน


รับจ้างทั่วไป - โปรแกรมเมอร์/สถาปนิก/นักออกแบบอื่น ๆ


รับจ้างทั่วไป - เย็บผ้า


รับจ้างทั่วไป - ศิลปิน


พนักงาน/ลูกจ้าง - กิจการของฝาก/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก


พนักงาน/ลูกจ้าง - กิจการสุขภาพ/ความงาม/สปา/นวด/ร้านตัดผม/เทรนเนอร์


พนักงาน/ลูกจ้าง - ค้าขายของสด/ของใช้/ของชำ/ตลาดสด


พนักงาน/ลูกจ้าง - บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ


พนักงาน/ลูกจ้าง - บริษัททัวร์/ท่องเที่ยว/มัคคุเทศก์/ไกด์นำเที่ยว/สายการบิน


พนักงาน/ลูกจ้าง - ร้านขายหรือเช่า รถยนต์/จักรยานยนต์/เรือ


พนักงาน/ลูกจ้าง - ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม


พนักงาน/ลูกจ้าง - โรงแรม/ที่พัก


พนักงาน/ลูกจ้าง - สถานบันเทิง


พนักงาน/ลูกจ้าง - สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ


ประกอบธุรกิจ - กิจการของฝาก/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก


ประกอบธุรกิจ - กิจการสุขภาพ/ความงาม/สปา/นวด/ร้านตัดผม/เทรนเนอร์


ประกอบธุรกิจ - ค้าขายของสด/ของใช้/ของชำ/ตลาดสด


ประกอบธุรกิจ - บริษัททัวร์/ท่องเที่ยว/มัคคุเทศก์/ไกด์นำเที่ยว/สายการบิน


ประกอบธุรกิจ - ร้านขายหรือเช่า รถยนต์/จักรยานยนต์/เรือ


ประกอบธุรกิจ - ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม


ประกอบธุรกิจ - โรงแรม/ที่พัก


ประกอบธุรกิจ - สถานบันเทิง


ประกอบธุรกิจ - สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ


ทำการเกษตร/เลี้ยงสัตว์


อื่น ๆ โปรดระบุ

 

 

หากเลือกตำแหน่ง "ว่างงาน" ก็ยังคงต้องกรอก รูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลัก และประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลัก แม้เลือกอื่นๆ สำหรับผู้ไม่มีรายได้ ก็ต้องระบุประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลักเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้" 

 

1.สินค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกานัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้ารูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชาระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

 

 

2.บริการ ได้แก่ บริการนวด สปา ทาผม และทาเล็บ ไม่รวมถึง บัตรกานัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และบริการรูปแบบ อื่น ๆ ที่เป็นการชาระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

 

 

ห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

 

 

 


ข้อมูลจาก โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง