รีเซต

บ้านสมเด็จโพลเผยผลสำรวจคนกทมรู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ 49.3 %

บ้านสมเด็จโพลเผยผลสำรวจคนกทมรู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ  49.3 %
77ข่าวเด็ด
19 กรกฎาคม 2563 ( 21:03 )
293
บ้านสมเด็จโพลเผยผลสำรวจคนกทมรู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ  49.3 %

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหวยใต้ดิน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,123 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2563 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้เรื่องหวยใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าในปัจจุบันสังคมมองการพนันหวยใต้ดินว่าเป็นอย่างไร  การเล่นหวยอยู่ในสังคมไทยกว่าร้อยปี ได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคม และวัฒนธรรมของคนไทยแล้ว เห็นได้ชัดเจนจากกระบวนการหาตัวเลขนำโชค ที่จะใช้แทงในแต่ละงวด ผู้เล่นอาจจะได้จากการตีความ จากความฝันของตนเอง การเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาหวยใต้ดินเป็นที่แพร่หลายของคนในสังคมทั่วประเทศ การพนันหวยใต้ดินที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยทุกคนเคยพบเจอจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา การลักลอบเล่นการพนันหวยใต้ดินที่เป็นปัญหาของสังคมไทยมายาวนาน ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อเรื่องหวยใต้ดิน โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยพบเห็นการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 63.5 รู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 49.3 และทราบว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ร้อยละ 76.5

ในส่วนของการเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพนันหวยใต้ดิน เคย ร้อยละ 35.9 ไม่เคย ร้อยละ 50.8 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.3

และคิดว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องได้เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการพนันหวยใต้ดินร้อยละ 42.7 ไม่ใช่ ร้อยละ 23.6 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 33.7

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุดร้อยละ 37.3 อันดับที่สองคือ สื่ออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 26 อันดับที่สามคือ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 19.6 อันดับที่สี่คือ สื่อวิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 8.6 และอันดับสุดท้ายคือสื่อหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 8.5

โดยอยากให้ทางรัฐบาลเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 38.2 รองลงมาคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 32.1 และไม่อยาก ร้อยละ 29.7

และหากพบเห็นการพนันหวยใต้ดินจะแจ้งให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน อันดับที่หนึ่งคือ ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 36 และอันดับสุดท้ายคือ แจ้งเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 24.7

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม