รีเซต

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการจีเนียส เดอะครีเอชั่น ยกระดับธุรกิจเกษตรวิถีใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการจีเนียส เดอะครีเอชั่น ยกระดับธุรกิจเกษตรวิถีใหม่
77ข่าวเด็ด
13 กรกฎาคม 2563 ( 03:26 )
59
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการจีเนียส เดอะครีเอชั่น ยกระดับธุรกิจเกษตรวิถีใหม่

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ประกาศเปิดตัวโครงการจีเนียส  เดอะ ครีเอชั่น  ( Genius The Creation ) พัฒนายกระดับ ธุรกิจเกษตร วิถีใหม่ ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครเกษตรกรเอสเอ็มอี ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2563

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดตัว โครงการ การเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป)  หรือเรียกสั้นๆว่า โครงการจีเนียส  เดอะ ครีเอชั่น (Genius The Creation ) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ  จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรแรกของ ธุรกิจเกษตรไทย ที่นำพลังของความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรกรรม แบบครบวงจร ผ่านทาง 3 กิจกรรมหลัก คือ การให้ความรู้  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมเกษตรวิถีใหม่ และสร้างโอกาสในการเติบโตสู่ตลาดการแข่งขันระดับโลกได้ในอนาคต

กิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือ จากโค้ชยอด  ฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด  นักวางวิสัยทัศน์ระดับโลกผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ โค้ชแชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด  สุดยอดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลระดับโลก การันตีถึง 78 รางวัล พร้อมคุณโชค บูลกุล  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ที่ได้รับรางวัลบุคคลสำคัญแห่งปีด้านธุรกิจเกษตรกรรมและฟาร์มเกษตรเพื่อ  การท่องเที่ยว จากนิตยสาร ไทม์เอเชีย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จะสร้างวิสัยทัศน์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรกรรม ตั้งแต่วันเปิดโครงการ และการนำผู้ผ่านการคัดเลือกไปเยี่ยมชมการทำงานของฟาร์มโชคชัย และการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการ

โครงการนี้ จะรับสมัครจากเกษตรกรทั่วประเทศมาร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งจะแบ่งการคัดเลือกเป็น 3 รอบ คือ การคัดเลือก 100 ราย ในรอบแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศ  และในรอบที่สอง คัดเหลือ 40 ราย แล้วคัดเหลือ 10 สุดยอดไอดอลเกษตรกรไทยของหลักสูตรในปี 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง