"พาณิชย์"รอถกสาธารณสุข ก่อนเข้าคุมราคาชุดตรวจโควิด-19

"พาณิชย์"รอถกสาธารณสุข ก่อนเข้าคุมราคาชุดตรวจโควิด-19
TNN ช่อง16
15 กรกฎาคม 2564 ( 16:54 )
17
"พาณิชย์"รอถกสาธารณสุข ก่อนเข้าคุมราคาชุดตรวจโควิด-19

วันนี้( 15 ก.ค.64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการดูแลชุดตรวจโควิด-19 หรือ Rapid Antigen Test และยาฟ้าทลายโจร ว่า กระทรวงพาณิชย์ยังรอข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดจากพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกี่ยวกับจำนวนผู้นำเข้าที่มาขึ้นทะเบียนนั้น มีกี่ราย รวมถึงปริมาณ ราคาต้นทุน ตลอดจนการกำหนดราคาขายในความเห็นของ อย.  เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถกำหนดได้เอง เพราะไม่มีพื้นฐานด้านเครื่องมือแพทย์  แต่หากกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางชัดเจน กระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมดำเนินการในด้านการเข้าไปดูแลราคาต่อไป 

ส่วนราคายาฟ้าทลายโจร ยังเป็นไปตามกลไกตลาด พอมีความต้องการมากขึ้น ราคาก็ปรับสูงขึ้น แต่ด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสินค้าเกษตรหรือพืชสมุนไพรที่ผู้ปลูกเป็นรายย่อย ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน ส่วนปริมาณของวัตถุดิบการผลิต จึงไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับภาวะความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง ด้านราคาจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแต่ละช่วง แต่เนื่องจากมีกรณีว่ายาฟ้าทลายโจรสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรักษาโควิด-19 ได้ ขณะเดียวกัน อย. ก็ขึ้นเป็นบัญชียาหลัก โรงพยาบาลสามารถจ่ายให้กับผู้ป่วยและเบิกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับบัญชียาหลักอื่น ยาฟ้าทลายโจร จึงต้องขึ้นทะเบียนเป็นยา อยู่ภายใต้พ.ร.บ.ยา ซึ่ง อย. กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เลขาธิการ อย. องค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหารือกัน  โดยจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนเข้าไปควยคุมราคา

"ขณะนี้ยาฟ้าทลายโจร อยู่ในสถานการณ์ที่มีความต้องการของตลาดสูงขึ้นมาก ถ้าไปควบคุมราคา จะทำให้ของหายจากตลาดหรือไม่ ผู้ผลิตจะหยุดผลิตและจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์หรือไม่ กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป ถ้ากระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องควบคุม สามารถดำเนินการนับหนึ่ง และมาใช้กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดราคาควบคุมได้ แต่ตอนนี้ ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด คำนึงถึงผลได้ผลเสีย หรือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  "  นายจุรินทร์  กล่าว

 สำหรับปัญหาการกักตุน ขายเกินราคา ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน เข้าไปดูว่าราคาอ้างอิงที่ควรจะเป็นเม็ดละเท่าไร ที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถเดินหน้าผลิตต่อไปได้และไม่ทำให้ของขาดตลาด และจะพิจารณาร่วมกับ อย. องค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตรายใหญ่ด้วย เพื่อให้ได้ราคาอ้างอิง ขณะนี้หากขายเกินราคา หรือขายเกินราคาอันสมควร หรือค้ากำไรเกินควร ก็มีกฎหมายตามมาตรา 29 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง