รีเซต

เช็กด่วน! 7 เส้นทาง ห้ามรถสิบล้อขึ้นไปวิ่งช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค.-4 ม.ค.นี้

เช็กด่วน! 7 เส้นทาง ห้ามรถสิบล้อขึ้นไปวิ่งช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค.-4 ม.ค.นี้
TNN ช่อง16
17 ธันวาคม 2564 ( 11:40 )
127
เช็กด่วน! 7 เส้นทาง ห้ามรถสิบล้อขึ้นไปวิ่งช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค.-4 ม.ค.นี้


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินในถนนบางสายตั้งแต่ 30 – 31 ธ.ค. 64  และตั้งแต่ 2 - 4 ม.ค. 65 เส้นทางห้ามวิ่ง 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 194 กม. ดังนี้


1. ถนนมิตรภาพ ทับกวาง-สีคิ้ว (ทล.2)

ตั้งแต่กม. 15+600 ถึงกม. 102 : ทับกวาง จ.สระบุรี - สีคี้ว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 87 กม.


2. ถนนกบินทร์บุรี - ปักรงชัย (ทล.304)

ตั้งแต่กม. 165 ถึงกม.222 : กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ระยะทาง 57 กม.


3. ถนนบุรีรัมย์ - อรัญประเทศ บายพาสเสาไห้ (ทล.348)

ตั้งแต่กม.71 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ถึงกม.83 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บรีรัมย์ ระยะทาง 12 กม.


4. ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองนครสวรรค์ (ทล. 1)

ตั้งแต่กม.332 ถึงกม.347: กลางแดด-นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 15 กม.


5. ถนนรังสิโยทัย ปากน้ำโพ-บางม่วง (ทล.117)

ตั้งแต่กม.0+000 ถึงกม.7 : ปากน้ำโพ-บางม่วง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7 กม.


6. ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองสระบุรี (ทล.1)

ตั้งแต่กม.99+800 ถึงกม. 106+150 : หนองยาว จ.สระบุรี ระยะทาง 7 กม.


7. ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทล.362)

ตั้งแต่กม.0+000 ถึงกม.9+288 : ปากเพรียว สระบุรี ระยะทาง 9 กม.

คำร้องขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปเดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565


หลักการพิจารณารถบรรทุกสิ่งของความจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้


(1) รถบรรทุกน้ำมัน หรือรถบรรทุกแก๊ส

(2) รถบรรทุกอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค

(3) รถบรรทุกพืชผัก ผลผลิตทางการเกษตรที่เน่าเสียง่าย

(4) รถบรรทุกสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต


เส้นทางที่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีดังนี้


ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กิโลเมตร


ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 57กิโลเมตร


ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 71 ตำบลทัพราช อำเภอตามพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร


อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถสอบถามเส้นทางเลี่ยงได้ที่เบอร์ 1586 กรมทางหลวง หรือ 1146 กรมทางหลวงชนบท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1193 ตำรวจทางหลวง  ในส่วนของเส้นทางอื่น เป็นอำนาจของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต   หากเป็นการขอเดินรถผ่านหลายจังหวัดแต่อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคเดียวกัน ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนั้นๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต 


ข้อมูล :  กรมทางหลวง / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง