ยอดใช้จ่าย 'เราชนะ' คึกคัก 1.5 แสนลบ.เข้า 1.2 ล้านกิจการ

ยอดใช้จ่าย 'เราชนะ' คึกคัก 1.5 แสนลบ.เข้า 1.2 ล้านกิจการ
มติชน
25 มีนาคม 2564 ( 17:44 )
45
ยอดใช้จ่าย 'เราชนะ' คึกคัก 1.5 แสนลบ.เข้า 1.2 ล้านกิจการ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 มีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 153,907 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 59,881 ล้านบาท

 

 

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองและยืนยันแล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 85,908 ล้านบาทและ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองแล้ว จำนวน 2 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 8,118 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง