รีเซต

เชียงใหม่ ฝุ่นพิษตลบ เกินมาตรฐานแล้ว 40 วัน เร่งจัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังไฟหลังสิ้นสุดห้ามเผา

เชียงใหม่ ฝุ่นพิษตลบ เกินมาตรฐานแล้ว 40 วัน เร่งจัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังไฟหลังสิ้นสุดห้ามเผา
มติชน
5 พฤษภาคม 2565 ( 13:26 )
22
เชียงใหม่ ฝุ่นพิษตลบ เกินมาตรฐานแล้ว 40 วัน เร่งจัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังไฟหลังสิ้นสุดห้ามเผา

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

โดยที่ประชุมรายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและจุดความร้อน หรือ Hotspot ของจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 – 4 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า พบจุดความร้อนทั้งหมด 52 จุด โดยอำเภอที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด ได้แก่ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย ตามลำดับ

 

ขณะที่ สถิติการเกิดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน พบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 2,516 จุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 8,066 จุด ลดลงถึงร้อยละ 83.47 ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ยังคงควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากอาจมีประชาชนในบางพื้นที่เริ่มทำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง หลังสิ้นสุดช่วงประกาศห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาดเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา

ส่วนปริมาณค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบมีเกินค่ามาตรฐาน 40 วัน ลดลงจากปีก่อนหน้านี้มาก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค ในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำผลมาปรับใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในปีถัดไป พร้อมทั้งให้มีการลาดตระเวนเฝ้าระวังการเกิดไฟในพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง