รีเซต

ก.พาณิชย์เผย ค่าใช้จ่ายครัวเรือนลด สอดรับกับเงินเฟ้อ

ก.พาณิชย์เผย ค่าใช้จ่ายครัวเรือนลด สอดรับกับเงินเฟ้อ
TNN ช่อง16
7 มิถุนายน 2566 ( 10:45 )
65
ก.พาณิชย์เผย ค่าใช้จ่ายครัวเรือนลด สอดรับกับเงินเฟ้อ

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและกลยุทธ์ กระทรวงพาณิชย์ รายงานค่าใช้จ่ายครัวเรือนเดือน พ.ค.2566 พบว่า ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยรวมอยู่ที่ 18,023 บาท ลดลงจากเดือนเม.ย.อยู่ที่ 18,153 บาท ลดลง 130 บาท สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ที่ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำสุดในรอบ 21 เดือนโดยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน พ.ค.66 (เงินเฟ้อ) อยู่ที่ 107.19 สูงขึ้น 0.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยต่อเดือน ส่วนใหญ่ 58.30% ใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนค่าใช้จ่ายซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ 41.70%

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ใช้จ่ายกันมากที่สุด อันดับ 1 คือค่าโดยสารสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ายริการโทรศัพท์ 4,202 บาท รองลงมาคือ ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ในบ้าน 3,922 บาท ค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการส่วนบุคคล 985 บาท ค่าหนังสือ ค่าสันทนาการ ค่าเล่าเรียน และการกุศลต่างๆ 763 บาท ค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 376 บาท และค่าบุหรี่ ค่าเหล้า ค่าเบียร์ 241 บาท

สำหรับซื้อสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อันดับ 1 ใช้ซื้อเนื้อสัตว์ 1,704 บาท รองลงมาคือการซื้ออาหารบริโภคในบ้าน ดีลิเวอรี 1,641 บาท ค่ากินข้าวนอกบ้าน ประเภทข้าวแกง อาหารตามสั่ง ไก่ทอด พิซซ่า เดือนละ 1,254 บาท ที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายซื้อของกินประเภทอื่นๆ 


ที่มาภาพ : TNN ONLINE

ที่มาข้อมูล : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง