กรอ.เผย 6 เดือนแรกรง.4 ยังโต จ้างแรงงานใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1.2 แสนคน

กรอ.เผย 6 เดือนแรกรง.4 ยังโต จ้างแรงงานใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1.2 แสนคน
ข่าวสด
30 มิถุนายน 2563 ( 20:29 )
14
กรอ.เผย 6 เดือนแรกรง.4 ยังโต จ้างแรงงานใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1.2 แสนคน

 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ครึ่งแรกของปี 2563 มียอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.4) และขยายกิจการใน 21 กลุ่มอุตสาหกรรม 1,702 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.22% มีการจ้างแรงงานใหม่ 123,794 คน เพิ่มขึ้น 79.23% นับเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นมากสุดในรอบ 3 ปี แต่วงเงินลงทุนรวม 174,850 ล้านบาท ลดลง 14.09% โดยยอดประกอบและขยายกิจการ และอัตราการจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากภาคอุตสาหกรรมได้วางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า แม้สถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

“จากนี้ไปยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบจากโควิด-19 ให้ชัดเจนขึ้นและนับเป็นตัวชี้วัดอย่างมีนัยสำคัญ แต่เบื้องต้นได้คาดการณ์ทั้งปีนี้บนพื้นฐานหากไม่มีสถานการณ์โควิด-19 หรือเป็นสถานการณ์ปกติ จะมียอดขอใบอนุญาตร.ง.4 เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 โรงงาน ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับของปี 2562 แต่หากพิจารณาเมื่อมีโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสามารถรับมือได้อย่างดีแล้ว ก็เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อสายตานักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุนในไทย รวมถึงอาจมีโอกาสขอใบอนุญาตร.ง.4 เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดได้”

สำหรับยอดขอปิดกิจการ 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.2563) มี 404 โรงงาน ยกเลิกการจ้างงาน 16,680 คน มีมูลค่า 25,414 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2561 ที่มีการเลิกกิจการ 550 โรงงาน เลิกจ้างงาน 23,251 คน มูลค่า 20,473 ล้านบาท และปี 2562 เลิกกิจการ 666 โรงงาน เลิกจ้างงาน 24,585 คน มูลค่า 48,299 ล้านบาท

นายประกอบ กล่าวว่า การปิดกิจการถือเป็นปกติและธรรมชาติของการประกอบกิจการ เมื่อธุรกิจไปต่อไม่ได้ก็จะมีการปิดตัวลง แต่ก็มีธุรกิจเกิดใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนแผนฟื้นฟูส่งเสริมหรือสนับสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์โควิด-19 นั้นล่าสุด กรอ. ได้จัดทำข้อเสนอ 5 โครงการตามมาตรการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและสังคมตามนโยบายของรมว.อุตสาหกรรม เพื่อขอวงเงินกว่า 148 ล้านบาท มาดำเนินโครงการเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง