ราชบุรี เตรียมความพร้อมโรงยิม 4 พันที่ ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน

ราชบุรี เตรียมความพร้อมโรงยิม 4 พันที่ ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน
มติชน
17 พฤษภาคม 2564 ( 21:32 )
53
ราชบุรี เตรียมความพร้อมโรงยิม 4 พันที่ ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน

ราชบุรีเตรียมความพร้อมโรงยิมเนเซี่ยม ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตพื้นที่อำเภอเมือง ภายหลังได้รับการจัดสรรวัคซีนลงมาพร้อมฉีดได้ทันที

 

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมือง นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แพทย์หญิงปาจารีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.ราชบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกันตรวจความพร้อมอาคารโรงยิมเนเซี่ยม และโดมสนามฟุตซอลด้านข้างของโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จ.ราชบุรี ภายหลังได้รับการจัดสรรวัคซีนลงมาแล้ว

 

 

สำหรับโรงยิมเนเซี่ยม ทางจังหวัดได้กำหนดใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแห่งแรก ของในเขตพื้นที่อำเภอเมือง หากได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างเพียงพอในการฉีดให้กับพี่น้องประชาชน นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง ในจังหวัด โดยส่วนราชการ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งกำหนดเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ไว้ตามจุดต่าง ๆ จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 การคัดกรอง วัดไข้ พักรอก่อนลงทะเบียน จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จุดที่ 3 ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามยินยอม จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน รอบละ 24 คน จุดที่ 6 สังเกตอาการหลังการฉีด รับบัตรนัด และจุดที่ 7 การปฐมพยาบาล

 

 

 

อย่างไรก็ตาม เรื่องของสถานที่ และบุคลากรนั้น มีความพร้อมแล้วที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เหลือเพียงรอวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรลงมาเท่านั้น ทั้งนี้โรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง ในจังหวัดราชบุรี สามารถรองรับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้วันละไม่เกิน 3,000 คน ประชาชนกลุ่มแรก ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า คือ ผู้ที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ระหว่างนี้ประชาชนสามารถไปลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนโดยทันที

 

 

 

สำหรับอำเภอเมือง ได้กำหนดพื้นที่ฉีดวัคซีน รวมทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วยโรงยิมเนเซี่ยม ตลาดกอบกุล รพสต.บ้านไร่ ทต.เขางู อบต.บ้านไร่ อบต.พิกุลทอง และ วัดห้วยชินสีห์

 

 

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ. กล่าวว่า โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดจังหวัดราชบุรี มีมติเห็นชอบให้ใช้โรงยิมเนเซี่ยม เป็นสถานที่แรกในการให้บริการฉีดวัคซีน แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง ได้เตรียมความพร้อม และบริหารจัดการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชนที่จะมาฉีด เมื่อ วัคซีนมาถึงก็สามารถดำเนินการฉีดได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง