รีเซต

ผบ.ตร.ลงนามปลดล็อก "ทรงผมตำรวจ" เลิกขาว 3 ด้าน เช็กระเบียบใหม่ที่นี่

ผบ.ตร.ลงนามปลดล็อก "ทรงผมตำรวจ" เลิกขาว 3 ด้าน เช็กระเบียบใหม่ที่นี่
TNN ช่อง16
17 ตุลาคม 2566 ( 13:56 )
63
ผบ.ตร.ลงนามปลดล็อก "ทรงผมตำรวจ" เลิกขาว 3 ด้าน เช็กระเบียบใหม่ที่นี่

ผบ.ตร. ลงนาม "ทรงผมตำรวจ" ยกเลิกขาว 3 ด้าน อนุญาตผมด้านบนยาวไม่เกิน 5 ซม. ด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน 1 ซม. เช็กระเบียบทั้งหมดที่นี่!


พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนาม ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2566 ความว่า


โดยในระเบียบมีการระบุเหตุผลที่ประกาศใช้ เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มีใจความว่า 


1.ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2566


2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


3.ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 


4.ข้าราชการตำรวจชายเมื่อแต่งเครื่องแบบให้ไว้ผมสั้น โดยผมด้านบนความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน 1 เชนติเมตร

5.สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการขึ้นไปกำหนด หรือที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าวหรือการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เมื่อแต่งเครื่องแบบอาจไว้ผมไม่เป็นไปตามข้อ 4 โดยให้ไว้ผมรองทรงสูงได้ กรณีที่ไม่สามารถไว้ผมตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้อนุญาต โดยการไว้ผมดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสม สะอาด และเรียบร้อย

6.การไว้ผมของข้าราชการตำรวจหญิงเมื่อแต่งเครื่องแบบ

6.1 ไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่าหรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขมวดปลายผม ให้ใช้สีดำเพียงสีเดียว

6.2 หากจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบ ก็ควรใช้กิ๊บหรือริบบิ้นขนาดเล็กสีดำเพียงสีเดียว

6.3 ห้ามไว้ผมเปีย ผมแกละ ผมทรงหางม้า ผมม้า (ผมปรกหน้า) หรือทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม

7.ข้าราชการตำรวจทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ และข้าราชการตำรวจที่แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ถือปฏิบัติ 


8.เมื่อแต่งเครื่องแบบห้ามข้าราชการตำรวจทำสีผม หากจำเป็นต้องทำสีผม ให้ทำสีผมเป็นสีดำเพียงสีเดียว และห้ามใช้ครีมแต่งผมหรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผมเปียก

9.สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าวในการถวายความปลอดภัยหรือการอารักขาบุคคลสำคัญ ให้แต่งกายแบบสากลนิยม (ชุดสูทหรือเสื้อทรงซาฟารีและติดเครื่องหมายบอกฝ่าย (ถ้ามี)

10.ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเสี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น ยืนกอดอก ล้วงกระเป๋า ยืนพิง เท้าแขน เท้าเอว หรือนั่งไขห้าง เป็นต้น ตลอดจนไม่แสดงกิริยาวาจาใดๆ ในลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

11.เครื่องแบบตำรวจที่ใช้สีกากี ให้ใช้ผ้าสีกากีพระราชทาน (สนว.01)

12.ให้สำนักงานจเรตำรวจหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี ตรวจสอบกวดขันดูแลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และรายงานผลการตรวจสอบและกวดขันดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ ผ่านกองวินัยตามห้วงระยะเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

13.ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ภาพจาก ห้องภาพข่าว TNN ช่อง 16 

 

 

 


ภาพจาก ห้องภาพข่าว TNN ช่อง 16 

 

 ภาพจาก ห้องภาพข่าว TNN ช่อง 16 / AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง