รีเซต

โพลพบ 6 เดือนแรก “เศรษฐา” ทำงานเข้าตา ดันนโยบายเร่งด่วน ยาเสพติด-ปากท้อง

โพลพบ 6 เดือนแรก “เศรษฐา” ทำงานเข้าตา ดันนโยบายเร่งด่วน ยาเสพติด-ปากท้อง
TNN ช่อง16
3 มีนาคม 2567 ( 17:33 )
28
โพลพบ 6 เดือนแรก “เศรษฐา” ทำงานเข้าตา ดันนโยบายเร่งด่วน ยาเสพติด-ปากท้องเมื่อวันที่ 3 มี.ค.สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ประเมินผลงานรัฐบาล 6 เดือน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวน 1,289 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา


เมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อตอบได้มากกว่า 1 ท่าน พบว่า 5 อันดับแรกรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 67.5 รองลงมา อันดับที่สอง ได้แก่ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 36.0 อันดับที่สาม ได้แก่ นายภูมิธรรม  เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 32.9 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 26.0 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นายวราวุธ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 21.8 ตามลำดับที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม พบว่า 5 อันดับแรก รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 60.9 อันดับที่สอง ได้แก่ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 33.9 อันดับที่สาม ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม ร้อยละ 29.4 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 29.1 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นายแพทย์ ชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 27.3 ตามลำดับ


นอกจากนี้ ผลสำรวจของซูเปอร์โพล พบด้วยว่า 5 อันดับแรก รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหา ปากท้อง อาชีพการงาน และที่ดินทำกิน ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 65.4 อันดับที่สองได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 30.8 อันดับที่สามได้แก่ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 30.5 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 26.3 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร้อยละ 24.6 ตามลำดับ

เมื่อสอบถามถึง ระยะเวลาการให้โอกาส รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทำงานบริหารประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.1 ระบุอยู่ครบวาระ รองลงมาคือร้อยละ 10.4 ระบุ 3 ปี ร้อยละ 5.0 ระบุ 2 ปี และร้อยละ 6.5 ระบุไม่เกิน 1 ปี ตามลำดับ


รายงานของซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้โอกาสรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีทำงานบริหารประเทศต่อจนอยู่ครบเทอมในการประเมินผลงานรัฐบาล 6 เดือนแรก และพบว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดอันดับหนึ่งในทุกโผของการประเมินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การแก้ไขปัญหาปากท้อง อาชีพการงานและที่ดินทำกิน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูลและนายภูมิธรรม เวชยชัย ติด 1 ใน 5 ของทุกการประเมิน ในขณะที่ อันดับของรัฐมนตรีท่านอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างานของการประเมิน เช่น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ที่ติดอันดับในการแก้ปัญหายาเสพติด และนายวราวุธ ศิลปะอาชา ที่ติดอันดับในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนยังไม่รู้จักรัฐมนตรีคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่จำเป็นต้องมีการรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อผลงานของรัฐมนตรีแต่ละท่านในช่วงเวลาที่ประชาชนยังให้โอกาสรัฐบาลทำงานบริหารประเทศต่อไป.


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง