รีเซต

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดทล่าสุดแล้ว คลังประกาศผลบัตรคนจนวันไหน?

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดทล่าสุดแล้ว คลังประกาศผลบัตรคนจนวันไหน?
TrueID
16 พฤษภาคม 2566 ( 13:31 )
1.9K
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดทล่าสุดแล้ว คลังประกาศผลบัตรคนจนวันไหน?

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดทล่าสุดแล้ว คลังประกาศผลบัตรคนจนวันไหน? ความคืบหน้าการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 (ผู้มีสิทธิฯ) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมจำนวนกว่า 732.81 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิฯ จำนวนกว่า 2.36 ล้านราย 

 

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ไม่ผ่าน 

 

ข่าววันนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 728.15 ล้านบาท วงเงินส่วนลดค่าซื้อ ก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 2.52 ล้านบาท และวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 2.14 ล้านบาท ตามลำดับ

 

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 จำนวน 721,208 ราย สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปและจะได้รับสิทธิย้อนหลังของเดือนเมษายน 2566 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

 

ผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว อย่าลืม ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนบัตรคนจน สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ 3 สถาบันการเงินได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด จึงขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนรีบดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการตามโครงการฯ 

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อย่าลืมพกสิ่งนี้

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่สำเร็จ ทำตามนี้

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จเนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 


หากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง สำหรับการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จที่เกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จในกรณีดังกล่าวติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยฯ ต่อไป

 

 

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดทล่าสุดแล้ว คลังประกาศผลบัตรคนจนวันไหน?

สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ได้ดำเนินการอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการ ยื่นขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้ดำเนินการขอตรวจสอบ และ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ขอให้รอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับรอบอุทธรณ์ซึ่งกระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2566 

 

เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง สามารถเข้าไปเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

 1. คลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลักระบุ วัน เดือน และ พ.ศ.เกิด
 3. คลิก ตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียน

 

 

 

 

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน

ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
 • ธนาคารออมสิน (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

 

1. กรณีเดินทางมาด้วนตนเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

 

2. กรณีมอบอำนาจ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แทน

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) 
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวโหลดที่เว็บไซต์โครงการฯ) 
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

 

โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
  โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

อย่าลืมติดตามข่าวล่าสุด  เกาะติดข่าวด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

 

บทความที่เกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง