รีเซต

ยอมขอโทษ! เลขา สกพอ. ขออภัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ด หลังทำโครงการจัดแข่งฟุตบอลโดยไม่หารือสโมสร

ยอมขอโทษ! เลขา สกพอ. ขออภัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ด หลังทำโครงการจัดแข่งฟุตบอลโดยไม่หารือสโมสร
มติชน
19 มิถุนายน 2563 ( 14:14 )
74
ยอมขอโทษ! เลขา สกพอ. ขออภัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ด หลังทำโครงการจัดแข่งฟุตบอลโดยไม่หารือสโมสร

ยอมขอโทษ ! เลขา สกพอ. ทำหนังสือขออภัย ปธ.สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด หลังทำโครงการงบเงินกู้โควิด-19 จัดแข่งฟุตบอล โดยไม่หารือเจ้าของสโมสร ยอมรับปรับโครงการใหม่แล้ว

มีรายงานข่าวว่า เลขาธิการ สกพอ. ทำหนังสือด่วนที่สุด สกพอ 1001/63/1361 เรื่อง ขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาด ส่งถึง นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยมีเนื้อความว่า

 

ตามที่ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เสนอขอโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ. ศ. 2563 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.ก. 4 แสนล้านบาท) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในพื้นที่ อีอีซี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและภาคบริการ รวมทั้งฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในพื้นที่ อีอีซี อย่างต่อเนื่อง

 

กระผมในนามของ สกพอ.ต้องขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดที่ปรากฏชื่อสโมสร ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของท่าน ซึ่งเบื้องต้นมิได้ประสานงานในรายละเอียดโครงการอย่างเป็นทางการให้ท่านได้รับทราบ และขอยืนยันว่า สกพอ.ไม่มีเจตนาใช้ชื่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ของท่านด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเห็นว่าเป็นทีมชั้นอันดับต้นของประเทศไทย ขณะนี้ สกพอ.ได้พิจารณาปรับปรุงโครงการ ดังกล่าวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ขอแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสูง มาณที่นี้อีกครั้งหนึ่ง และขอให้ท่านมั่นใจว่า ผมชื่นชมในความสำเร็จและชื่อเสียงของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง