โคราชปิดหมู่บ้านวัง-หวั่นคลัสเตอร์โรงงานผลิตกุนเชียง

โคราชปิดหมู่บ้านวัง-หวั่นคลัสเตอร์โรงงานผลิตกุนเชียง
TNN ช่อง16
12 พฤษภาคม 2564 ( 09:17 )
38
โคราชปิดหมู่บ้านวัง-หวั่นคลัสเตอร์โรงงานผลิตกุนเชียง

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลาประชาคมบ้านวังหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย ได้อ่านคำสั่งการของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์มาจากโรงงานเจ้าสัว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 74 ราย และต้องตรวจหาเชื้ออีกจำนวนหลายรายนั้น    เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพ จึงมีมติปิดหมู่บ้าน บ้านวังหมู่ที่ 3 เป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปซึ่งหลังจากทราบประกาศฯ นายอำเภอโนนไทย ได้ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือชาวบ้านให้กักตัวอยู่กับบ้าน ห้ามเข้าและออกจากหมู่บ้านโดยเด็ดขาด มีกำหนด 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้ อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด  แต่หากบุคคลใดมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งทางอำเภอได้บูรณาการกับทางตำบลและหมู่บ้าน จัดเวรยามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง