รีเซต

"จุรินทร์" เล็งใช้อำนาจกกร. ขยายห้ามส่งออกไข่ไก่อีก 30 วัน

"จุรินทร์" เล็งใช้อำนาจกกร. ขยายห้ามส่งออกไข่ไก่อีก 30 วัน
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 15:37 )
177
2
"จุรินทร์" เล็งใช้อำนาจกกร. ขยายห้ามส่งออกไข่ไก่อีก 30 วัน

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้ออกหลายมาตรการพร้อมกัน เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดมากขึ้นและทันต่อความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว โดยที่ผลผลิตปัจจุบันอยู่ที่วันละ 40 ล้านฟอง ซึ่งมาตรการที่ดำเนินการ คือ 1.กระทรวงพาณิชย์ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มปศุสัตว์ให้กำหนดมาตรการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรง ยืดออกจาก 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เพราะแม่ไก่จะให้ไข่ไก่มากกว่าไก่สาว

2. กำหนดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.80 บาท/ฟอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฟาร์ม และสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ 3. เร่งรัดให้ฟาร์มส่งไข่ไก่ไปศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกค้าส่ง เพื่อให้ห้างเร่งกระจายขายสู่ร้านค้าปลีกหรือปลายทาง 4.ห้างค้าส่งค้าปลีกจำกัดราคาซื้อ เพื่อให้สามารถกระจายไข่ถึงผู้บริโภคจำนวนมากขึ้น 5. ห้ามส่งออกไข่ไก่ 7 วัน ตั้งแต่ 26-31 มีนาคม 2563 โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)ขยายเวลาห้ามส่งออกเพิ่มอีก 30 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า 6.เร่งดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะช่วงต้นน้ำและกลางน้ำ ถ้าพบว่ามีพฤติกรรมกักตุนสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร คณะทำงานในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค

“คณะทำงานกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอื่นๆติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ตามรายงานกรมการค้าภายใน แจ้งว่าสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังมีบางพื้นที่ ที่มีผู้ที่ต้องการที่จะซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านจำนวนมาก ทำให้ปริมาณไข่ไก่ไม่พอและไม่สนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดได้ แต่เป็นบางช่วง “นายจุรินทร์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง