เปิด 6 นโยบาย'ถาวร'ระหว่างตรวจศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ ลั่นต้องมีความเสี่ยงเป็นศูนย์

เปิด 6 นโยบาย'ถาวร'ระหว่างตรวจศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ ลั่นต้องมีความเสี่ยงเป็นศูนย์
มติชน
4 ธันวาคม 2563 ( 14:51 )
35
เปิด 6 นโยบาย'ถาวร'ระหว่างตรวจศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ ลั่นต้องมีความเสี่ยงเป็นศูนย์

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. และคณะผู้บริหาร บวท. ให้การต้อนรับ

 

นายถาวร ได้มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้ผู้บริหาร บวท. ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ดังนี้


1. การพัฒนาศักยภาพการเดินอากาศ การให้บริหารการจราจรทางอากาศ โดยมีความเสี่ยงเป็นศูนย์

2. พัฒนาการบริหารการจราจรทางอากาศ รองรับการเติบโตของอนาคต การพัฒนาศักยภาพการให้บริการการเดินอากาศให้มีความสามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้สูงสุดสอดคล้องกับศักยภาพการรองรับของสนามบิน (Airport capacity) บูรณาการการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน กับท่าอากาศยาน สายการบิน และหน่วยงาน ในรูปแบบของความร่วมมือ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) คือหลักการสากลในการทำงานร่วมกัน (Collaborative)

3. การเตรียมการรองรับการให้บริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงให้ 3 ท่าอากาศยานหลักของประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา

4. การพัฒนาเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ โดยการนำเทคโนโลยี ด้านการบินเข้าใช้งานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการการบินของอากาศยานไร้คนขับ เข้ากับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศตามปกติ

5. การบริหารงบประมาณ แผนงาน โครงกา รต้องสอดคล้องกับการพัฒนาสนามบินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

6. บวท. รายงานผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และแนวทางการดำเนินธุรกิจการบิน และการฟื้นตัวของธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทาง และหลักเกณฑ์ของ IATA กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง