รีเซต

'สหภาพฯอสมท' ร้องนายก สอบคุณสมบัติประธานบอร์ด-สคร.-เขมทัตต์

'สหภาพฯอสมท' ร้องนายก สอบคุณสมบัติประธานบอร์ด-สคร.-เขมทัตต์
มติชน
14 กรกฎาคม 2563 ( 21:05 )
76
'สหภาพฯอสมท' ร้องนายก สอบคุณสมบัติประธานบอร์ด-สคร.-เขมทัตต์

‘สหภาพฯอสมท’ ร้องนายก สอบคุณสมบัติประธานบอร์ด-สคร.-เขมทัตต์

นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สหภาพแรงงาน อสมท ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงฯพณฯนายกรัฐมนตรี ต่อปัญหาเงินชดเชยคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และทราบว่า ขณะนี้ท่านได้กรุณามีบัญชาผ่านนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนั้น สหภาพแรงงาน อสมท กราบขอบพระคุณที่ท่านมีนโยบายชัดเจนให้คำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ อสมท และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สหภาพแรงงานจึงขอให้มีการพิจารณาประเด็นการแต่งตั้งประธานกรรมการคนปัจจุบันว่า สมบูรณ์ตามแนวทางและขั้นตอนของการแต่งตั้งประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม่ เนื่องจากทราบว่ายังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามกระบวนการอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังมีกรณีหนังสือลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ส่งถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่งทั้งประเด็นกระบวนการที่มาของประธานบอร์ด อสมท และแนวคิดในหนังสือที่ส่งถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับความสนใจจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ นอกจาก อสมท เพราะเป็นมุมมองที่เกิดคำถามถึงบรรทัดฐานเกี่ยวกับอำนาจรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและการดำเนินการภายใต้บัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการยื่นหนังสือถึงนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แต่ก็มิได้รับคำชี้แจงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประเด็นกระบวนการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและการบริหารงานของนายเขมทัตต์ พลเดช รวมถึงนโยบายกำกับดูแล อสมท ของ สคร. กำลังส่งผลต่อการบริหาร อสมท และบานปลายจนทำให้มีคณะกรรมการบริษัทลาออกแล้วหลายท่าน และส่งผลไปถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนออกไปกระทันหันด้วย

สหภาพแรงงานเห็นว่า หากปัญหาต่างๆ ยังคงไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนอาจเกิดปัญหาภายหลัง และมีผลผูกพันไปถึงผลทางกฎหมายในประเด็นอื่นๆ ในการบริหารงานใน อสมท และประเด็นเงินชดเชยคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ที่สังคมกำลังให้ความสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง