TrueID

ฮือฮา 'ถนนสายท่อม' ปลูกต้นกระท่อม 40 ต้น บนเกาะกลางถนน จ.กระบี่

ฮือฮา 'ถนนสายท่อม' ปลูกต้นกระท่อม 40 ต้น บนเกาะกลางถนน จ.กระบี่
ข่าวสด
6 พฤศจิกายน 2564 ( 20:56 )
257
ฮือฮา 'ถนนสายท่อม' ปลูกต้นกระท่อม 40 ต้น บนเกาะกลางถนน จ.กระบี่

 

แชร์กันสนั่นโซเชียล "ถนนสายท่อม" ชาวบ้านฮือฮา ปลูกพืชกระท่อม บนเกาะกลางถนน 40 ต้น เทศบาลนำร่องเตรียมปลูกในสวนสาธารณะ ให้สมชื่อตำบล

 

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณเกาะกลางถนนสายเพชรเกษม จ.กระบี่ หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และสภ.คลองท่อม มีการปลูกต้นกระท่อมเรียงรายจำนวนหลายสิบต้น มีการนำรั้วล้อมมุงด้วยสแลมอย่างดี สร้างความฮือฮาของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้เป็นอย่างมาก

 

นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ กล่าวว่า การที่เทศบาลนำต้นกระท่อมมาปลูกบนเกาะกลางถนนในครั้งนี้ เนื่องจากทางเทศบาลได้รับการถ่ายโอนเกาะกลางและถนนจากแขวงทางหลวงกระบี่มาเรียบร้อยแล้ว และพืชกระท่อมก็ได้ปลดออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว

 

อีกทั้งพืชกระท่อมนั้นมีประโยชน์มากมายในการรักษาโรค เช่น โรคเบาหวาน โดยในรอบนี้ปลูกทั้งหมด 40 ต้น และในอนาคตก็จะขยายพันธุ์ไปปลูกยังสวนสาธารณะของเทศบาลด้วย ซึ่งในอนาคตเมื่อต้นใหญ่ขึ้น ประชาชนสามารถมาเก็บใบไปรับประทานได้ ซึ่งอดีตเมื่อ 50 ปี ที่แล้ว จะมีต้นกระท่อมอยู่ตามลำคลองเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ "คลองท่อม" มาถึงปัจจุบัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง