รีเซต

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกาศใช้ข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกาศใช้ข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
TNN ช่อง16
9 มิถุนายน 2564 ( 11:03 )
35
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกาศใช้ข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวาระสำคัญคือ การรับรองร่างข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเสนอ โดยที่ประชุมมีมติรับรอง พร้อมกับเห็นชอบให้มีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อเป็นกรอบในการกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมของมวลหมู่สมาชิก

ทั้งนี้ ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ฉบับใหม่นี้ มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีความครอบคลุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในทุกช่องทาง (Platforms) เพื่อให้การกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาสมาชิกที่สมัครใหม่ โดยในครั้งนี้มีสื่อดิจิทัลสมัครเข้าเป็นสมาชิก 1 ราย คือ สำนักข่าวออนไลน์สปริงนิวส์ โดยบริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับสำนักข่าวออนไลน์สปริงนิวส์ เข้าเป็นสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังรับทราบความคืบหน้าการจัดงานเปิดตัวสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในโอกาสครบรอบ 24 ปีของสภาการสื่อมวลชนฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงสถานที่จัดงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงมีมติให้เปลี่ยนสถานที่มาใช้อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นสถานที่จัดงาน โดยยังคงรูปแบบการจัดปาฐกถาพิเศษ และเวทีเสวนา ในหัวข้อเดียวกันคือ “เทคโนโลยีสื่อในอนาคต กับความท้าทายการกำกับดูแล” และจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จัดเสวนา “ทิศทางการเรียนการสอนกฎหมายและจริยธรรมภายใต้บริบทสื่อยุคหลอมรวม” โดยเป็นการจัดแบบไฮบริด คือ ทั้งรูปแบบ On site และ Online เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการสื่อสารมวลชน นักวิชาชีพด้านสื่อ จากทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 26 มิ.ย. 2564 นี้

คลิกอ่าน ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง