ตรวจเอกสารก่อนบินต้องมีใบฉีดวัคซีน-ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง

ตรวจเอกสารก่อนบินต้องมีใบฉีดวัคซีน-ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง
TNN ช่อง16
3 กันยายน 2564 ( 10:59 )
14
ตรวจเอกสารก่อนบินต้องมีใบฉีดวัคซีน-ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง

ประชาชนเดินทางมาเพื่อเช็คอินสายการบินที่ตนจองตั๋วไว้ภายหลังจากมีมาตราการผ่อนคลายจนทำให้สนามบินสามารถเปิดเพื่อบินข้ามจังหวัดได้ โดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ที่ สนามบินดอนเมือง


สายการบินสามารถเปิดเดินทางในประเทศพร้อมกัน ได้ตั้งแต่วันที่..นี้เป็นต้นไป โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิด ซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของ ศบคในการผ่อนผันให้เดินทางได้ แต่ยังต้องเป็นไปด้วยความรัดกุม


ซึ่งก่อนเดินทางต้องมีเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีนต้องครบตามที่กำหนด หรือ เอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้


ทั้งนี้ มาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกิน 75% ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ และสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน คำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง


สายการบินต่างๆ จะเริ่มทำการบินเพื่อให้บริการผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มได้ในต้นเดือน ..นี้ โดยสายการบินจะตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดได้จากhttps://www.moicovid.com/(เมื่อวันที่..64)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง