รีเซต

ช่องทาง เปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2566

ช่องทาง เปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2566
NewsReporter
11 มกราคม 2566 ( 10:47 )
58
ช่องทาง เปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2566

ข่าวประกันสังคม ล่าสุด ช่องทาง เปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2566 ประกันสังคม เผยรายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้สิทธิโรงพยาบาลประกันสังคม การเปลี่ยนสถานพยาบาล สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 รวมถึงกำหนดช่วงเวลาใหม่สำหรับดำเนินการเปลี่ยนสถานพยาบาล เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค. 65-31 มี.ค. 66

ช่องทาง เปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2566

 

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิโรงพยาบาลประกันสังคม

1.เมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล ผู้ประกันตนคนไทยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวต้องแสดงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการ หรือแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทำง (Passport)

2.สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เกิดขึ้นต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนและผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน

3. การเปลี่ยนสถานพยาบาล

3.1 เปลี่ยนประจำปีให้ดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

3.2 เปลี่ยนระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนมิได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลาสามสิบวัน

3.3  ผู้ประกันตนสามารถทำการเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

    1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02)ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
    2. ทำรายการผ่าน www.sso.go.th
    3. ทำรายการผ่าน Applications SSO Connect
    4. ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้างสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯการเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS

 4. การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ให้สอบถามจากนายจ้าง /เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 โดยสถานพยาบาลที่ท่านขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

5. การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th /Application SSO Connect โทรสำยด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคม  สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ทุกแห่งทั่วประเทศเครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหาดไทย และ Add เพื่อน line @ssothai

6. สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  สาขาทุกแห่ง ตามวันเวลาราชการ

เช็คโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 มีที่ไหนบ้าง ที่นี่ >>คลิ๊ก

ข้อมูล สปส

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง