ครม.มีมติอนุมัติ 70 ล้าน อัดฉีดเงินให้จนท.ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ครม.มีมติอนุมัติ 70 ล้าน อัดฉีดเงินให้จนท.ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
TNN ช่อง16
8 กันยายน 2563 ( 16:11 )
84
ครม.มีมติอนุมัติ 70 ล้าน อัดฉีดเงินให้จนท.ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

วันนี้ (8ก.ย.63) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ 2563 จำนวนไม่เกิน 10,700 อัตรา เฉลี่ยคนละ 6,570 บาท  รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท โดยใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการต้นสังกัดก่อน หากไม่พอให้ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด แยกเป็นดังนี้ คือ

กลุ่มแรก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระดับภูมิภาคจำนวน 8,025 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 75  กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดหน่วยงานส่วนกลางจำนวน  1,605 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15  และกลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาทั้งจากส่วนกลาง ภูมิภาค สำนักงานป.ป.ส.และกรณีทุพพลภาพ 1,070 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10

นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใน 2 ส่วนคือ ส่วนแรก คือ ค่าธรรมเนียมแพทย์หรือค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการรักษาในคลินิกพิเศษหรือคลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลของทางราชการ โดยมีสิทธิ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ 300 บาท รวมแล้วไม่เกินปีงบประมาณละ 3,600 บาท 

ส่วนที่ 2  คือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัว กรณีเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม มีสิทธิ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกินปีละ 3,600 บาทต่อครอบครัว


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง