รีเซต

ZwitterCo จัดการน้ำเสียในฟาร์มและโรงงานด้วยเทคโนโลยีแบบเมมเบรน

ZwitterCo จัดการน้ำเสียในฟาร์มและโรงงานด้วยเทคโนโลยีแบบเมมเบรน
TNN ช่อง16
26 กันยายน 2565 ( 01:25 )
53
ZwitterCo จัดการน้ำเสียในฟาร์มและโรงงานด้วยเทคโนโลยีแบบเมมเบรน

การกรองแบบเมมเบรน (Membrane Process) เป็นเทคโนโลยีการกรองโดยใช้แผ่นเยื่อบาง ๆ หรือที่เรียกว่าเมมเบรน (Membrane Process) มาช่วยในการกรองเพื่อแยกของเหลวออกจากกัน วิธีการนี้มักถูกนำมาใช้กับการกรองน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสีย และกำจัดเชื้อโรคก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ


บริษัท สวิตเตอร์โค (ZwitterCo) ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ระดมทุนเงินจำนวน 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,238 ล้านบาท) เพื่อขยายเทคโนโลยีการจัดการน้ำด้วยการใช้การกรองน้ำแบบเมมเบรน (Membrane Process) ของบริษัท ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นประโยชน์กับการบำบัดน้ำเสียของฟาร์มขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม 


การบำบัดน้ำด้วยวิธีการกรองน้ำแบบเมมเบรน (Membrane Process) ได้รับการจดสิทธิบัตรc]tผ่านการทดลองจากห้องทดลองของมหาวิทยาลัยทัฟส์ (Tufts University) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้จัดการน้ำเสียได้หลายรูปแบบ เช่น น้ำเสียที่มาจากมูลสัตว์ น้ำเสียจากการแปรรูปอาหาร น้ำเสียจากการผลิตภัณฑ์จากนม และอื่น ๆ โดยหลังจากบำบัดด้วยการกรองแบบเมมเบรน (Membrane Process) สามารถนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยคอก และวัตถุดิบตั้งต้นด้านปิโตรเคมี เพื่อนำไปใช้งานต่อไปได้


อเล็กซ์ เรฟพาพอร์ต (Alex Rappapprt) ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสวิตเตอร์โค (ZwitterCo) ได้พูดถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการกรองแบบเมมเบรน (Membrane Process) ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้น้ำจืดเพื่อใช้สำหรับการบำบัดน้ำให้น้อยลง


การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้น้ำจืดกลายเป็นสิ่งหายาก จึงต้องมีการใช้งานให้คุ้มค่ามากที่สุด มีหลายพื้นที่ในสหรัฐต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง การกรองน้ำให้สะอาดเพื่อรีไซเคิลจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องสูญเสียน้ำจืดไปกับการกำจัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้ด้วย จึงทำให้เกิดเทคโนโลยีสวิตเตอร์ไอโอนิค เมมเบรน (Zwitterionic Membrane)


10  สวิตเตอร์ไอโอนิค เมมเบรน คืออะไร?


เทคโนโลยีสวิตเตอร์ไอโอนิค เมมเบรน  (Zwitterionic Membrane) จะเป็นเหมือนฟองน้ำที่ช่วยดูดซับน้ำและความชื้นในอากาศ รูพรุนในฟองน้ำนี้ จะทำหน้าที่ดูดน้ำและดึงโมเลกุลของน้ำออกจากน้ำมันที่มาจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียให้สะอาดมากขึ้นก่อนปล่อยออกจากโรงงาน หรือฟาร์มขนาดใหญ่ และสามารถนำส่วนที่เหลือจากการบำบัดมาใช้ประโยชน์ได้ต่อ


บริษัทสวิตเตอร์โค (ZwitterCo) ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กรองน้ำแบบเมมเบรนตัวแรก ที่มีชื่อว่า ซูเปอร์ฟิลเตรชัน เมมเบรน (SF) ในปี 2021 ซึ่งได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายในการกำจัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้ช่วยกำจัดของเสียต่าง ๆ ที่กำจัดได้ยากให้สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้สูงสุด และเตรียมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเชิงพาณิชย์ให้มีจำนวนมากขึ้น โดยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งานของผู้ใช้


ที่มาของข้อมูล cnbc.com

ที่มาของรูปภาพ zwitterco.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง