รีเซต

รัฐบาล เดินหน้าพัฒนา "ผลิตภัณฑ์โกโก้ภาคตะวันออก" นำร่องจังหวัดสระแก้ว

รัฐบาล เดินหน้าพัฒนา "ผลิตภัณฑ์โกโก้ภาคตะวันออก" นำร่องจังหวัดสระแก้ว
TNN ช่อง16
21 มกราคม 2567 ( 09:19 )
40
รัฐบาล เดินหน้าพัฒนา "ผลิตภัณฑ์โกโก้ภาคตะวันออก" นำร่องจังหวัดสระแก้ว

 รัฐบาลเดินหน้าพัฒนา “ผลิตภัณฑ์โกโก้ภาคตะวันออก” ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก นำร่องจังหวัดสระแก้ว ต่อยอดศักยภาพเชิงพื้นที่


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ภาคตะวันออก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยกระดับศักยภาพกระบวนการผลิต นำร่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ จังหวัดสระแก้ว พร้อมต่อยอดศักยภาพเชิงพื้นที่ เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ขยายโอกาสและเชื่อมโยงตลาดสากล


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ภาคตะวันออก โดยนำร่องในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ จังหวัดสระแก้ว ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนายกระดับศักยภาพการเพาะปลูกโกโก้ด้วยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเพาะปลูก (Smart Farming) ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 


พร้อมส่งเสริมเครือข่ายของผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์โกโก้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาด ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการหมักและการแปรรูปโกโก้ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์โกโก้ในรูปแบบอื่น เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังเทียมจากเปลือกโกโก้


นอกจากนี้ รัฐบาลเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสระแก้ว ในการเป็นเมืองธุรกิจการค้าชายแดนที่สำคัญ มีชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา มีมูลค่าการค้าชายแดนมหาศาล จากแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมุ่งสร้างจังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดน รวมถึงเร่งรัดสร้างด่านศุลกากรไทย-กัมพูชา ให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดการค้าชายแดนกับกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่า เมื่อการสร้างด่านแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ และเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลได้มากขึ้น


“นายกรัฐมนตรีสั่งการมุ่งพัฒนาศักยภาพของโกโก้ ซึ่งสามารถทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ ซึ่งรัฐบาลมุ่งยกระดับอย่างครอบคลุม พร้อมวางแนวทางขยายตลาด เพิ่มความเชื่อมโยง โดยเชื่อมั่นว่า จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง” นายชัย กล่าว

ภาพจาก สวท.สระแก้ว

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง