TTA ออกหุ้นกู้ กำหนดดบ. 5.00% ต่อปี ขายวันที่ 23-25 มี.ค.

TTA ออกหุ้นกู้ กำหนดดบ. 5.00% ต่อปี ขายวันที่ 23-25 มี.ค.
ทันหุ้น
8 มีนาคม 2564 ( 13:26 )
63
TTA ออกหุ้นกู้ กำหนดดบ. 5.00% ต่อปี ขายวันที่ 23-25 มี.ค.

ทันหุ้น-นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการตราสารหนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท 

โดยมีมูลค่าของหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 300 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี และชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

 

TTA ได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 

 

ซึ่งจะเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 โดยผู้ลงทุนสถาบันจะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท ในขณะที่ผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม โดย TTA จะใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการในการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวไปก่อน และเพื่อขยายธุรกิจ (ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพื่อขยายกองเรือ) ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ TTA ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ 

 

TTA และหุ้นกู้ของ TTA ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB แนวโน้ม Negative จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2564 อันดับเครดิตของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูง ทั้งนี้ TTA ยังคงมีเงินสดภายใต้การบริหารราว 7.7 พันล้านบาท และมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.08 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

“แม้เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) จะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่เราคาดว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดน่าจะผ่านไปแล้ว และ TTA มีแนวโน้มที่จะพลิกกลับมาสร้างผลกำไรในปี 2564 โดยช่วงต้นปีนี้คาดการณ์กันว่าตลาดสินค้าแห้งเทกองจะปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการใช้เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในปีนี้ ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นจากมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบซึ่งยังคงแข็งแกร่ง รวมทั้งการเลิกดำเนินธุรกิจขุดเจาะเมื่อปีที่แล้วซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในอนาคต ด้านกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังคงทำกำไรต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสามารถเดินหน้าสร้างการเติบโตและเพิ่มยอดขายผ่านบริการเดลิเวอรีได้อย่างต่อเนื่อง” นายเฉลิมชัย กล่าวเสริม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง