รีเซต

เช็คสถานที่ สอบ ก.พ.64 ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

เช็คสถานที่ สอบ ก.พ.64 ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?
TeaC
27 พฤษภาคม 2565 ( 14:24 )
2.3K
เช็คสถานที่ สอบ ก.พ.64 ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

ข่าววันนี้ ใครที่เตรียมสอบ ก.พ.2565 อย่าลืมเช็ครายละเอียดว่าแต่สถานที่ สอบ ภาค ก ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง? เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สมัครสอบไม่ควรละเอลย เนื่องจากอาจไม่ได้เข้าห้องสอบได้ 

 

ดังนั้น TrueID รวบรวมขู้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบ ทั้ง 12 แห่ง ต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นเมือ่ถึงสนามสอบ 

เช็คสถานที่ สอบ ก.พ.64 ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

 

ศูนย์สอบ 

มาตรการเข้าสถานที่สอบ

ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
 • ผู้เข้าสอบต้องยื่นเอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบปทุมธานี
 • ผู้เข้าสอบต้องยื่นเอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา

ผู้เข้าสอบต้องยื่นเอกสาร

 • เอกสารแสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ 

 • หากไม่มีเอกสารตามข้อ 1 และ 2 มาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ
ศูนย์สอบราชบุรี 
 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบชลบุรี
 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบเชียงใหม่
 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบพิษณุโลก
 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบนครราชสีมา

ผู้เข้าสอบต้องยื่นเอกสาร

 • เอกสารแสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ 

 • หากไม่มีเอกสารตามข้อ 1 และ 2 มาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ
ศูนย์สอบอุบลราชธานี
 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบขอนแก่น
 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ
ศูนย์สอบสงขลา
 • เอกสารที่แสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ

 • หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง