รีเซต

เปิดขั้นตอน ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. จัดการง่ายๆ ผ่านแอพ กยศ. Connect

เปิดขั้นตอน ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. จัดการง่ายๆ ผ่านแอพ กยศ. Connect
TNN ช่อง16
2 สิงหาคม 2564 ( 22:14 )
255
เปิดขั้นตอน ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. จัดการง่ายๆ ผ่านแอพ กยศ. Connectกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการ  ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.  ออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th รองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่


1. ระบบบริหารหนี้ (Debt Management System - DMS) เปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


2. ระบบการดำเนินคดีและบังคับคดี (Litigation and Enforcement Management System - LES) จะเปิดใช้งานภายในปี 2563


3. ระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System - LOS) จะเปิดให้กู้ยืมผ่านระบบในปีการศึกษา 2564


ขณะนี้ กองทุนได้เปิดใช้งานระบบบริหารหนี้ (DMS) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินกู้ ตรวจสอบยอดหนี้ ค้างชำระ หรือรายการชำระเงินย้อนหลังได้แบบ Real-time และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ค้ำประกันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้ำประกันตามสัญญาได้อีกด้วย โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยระบบบริหารหนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง “กยศ. Connect” และเว็บไซต์


การใช้งานระบบบริหารหนี้สำหรับผู้กู้ยืม มีดังนี้


การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง


1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android


2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th
การใช้งาน กยศ. Connectการลงทะเบียน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วย  เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง  


1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ


2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ


3. ตั้งและยืนยันรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน


การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th


การลงทะเบียนเข้าใช้งาน เลือก ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางลงทะเบียนได้ด้วย เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง


กรณีเลือกเลขประจำตัวประชาชน


1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ


2. หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ และสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน


3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ ยืนยัน และตั้งรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
VDO การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect
1. สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้กู้ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ที่ได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้


2. เลือกช่องทางยืนยันการเข้าใช้งาน เพื่อรับ OTP


3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ และเลือกถัดไป


4. ตั้งและยืนยัน PINกรณีผู้ใช้ถูกระงับบัญชี หรือลืมรหัสผ่าน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ... คลิก


หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง / แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน ช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect"  หรือช่องทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th ขอให้ทำหนังสือถึงกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน กยศ.Connect พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาตามที่อยู่กองทุนหรือส่งเอกสารไฟล์ .pdf ทางอีเมล info@studentloan.or.thเมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป

หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง