รีเซต

วันแม่แห่งชาติ กาญจนบุรีปลูกป่าในพื้นที่รีสอรท์ หลังนายทุนนครปฐมยอมรื้อ

วันแม่แห่งชาติ กาญจนบุรีปลูกป่าในพื้นที่รีสอรท์ หลังนายทุนนครปฐมยอมรื้อ
มติชน
12 สิงหาคม 2563 ( 14:33 )
116
วันแม่แห่งชาติ กาญจนบุรีปลูกป่าในพื้นที่รีสอรท์ หลังนายทุนนครปฐมยอมรื้อ

วันแม่แห่งชาติ กาญจนบุรีปลูกป่าในพื้นที่รื้อถอนรีสอร์ทชื่อดัง “บ้านกกกอด” หลังนายทุนนครปฐมยอมรื้อถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

 

วันนี้ 12 ส.ค. ที่บริเวณพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ ตำบลช่องสะเดา บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยมี นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้จำนวนมาก

 

สำหรับพื้นที่ที่จัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ที่ได้ดำเนินการรื้อถอน รีสอร์ทชื่อดัง “บ้านกกกอด” ซึ่งนายทุนชาวจังหวัดนครปฐม ได้บุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยปลูกสร้างทำธุรกิจรีสอร์ท จนโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยว จำนวน 20 หลัง เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นรีสอร์ท ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งต่อมาทางอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ตรวจยึด จับกุม รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างออกไปจนหมด และยึดพื้นที่กลับคืนมาเป็นสมบัติของแผ่นดิน สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานฯ จึงได้นำพื้นที่ดังกล่าวมาปลูกป่าตามโครงการดังกล่าว

 

ในการปลูกป่าในครั้งนี้ได้ใช้กล้าไม้ เช่น มะค่าโมง สัก ประดู่ แดง ยางนา และอื่นๆ รวมหลายชนิด รวมทั้งสิ้น 880 กล้าปลูกเสริมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ให้กลับมาแหล่งต้นน้ำลำธาร ของประชาชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีธรรมชาติ ให้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เปลี่ยนชื่อ รีสอร์ท “บ้านกกกอด” เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ ตำบลช่องสะเดา” ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเอราวัณจะได้ร่วมกับตำบลช่องสะเดาดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และแหล่งเรียนรู้ วิถีธรรมชาติของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นตลอดไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง