รีเซต

บิ๊กตู่ ปราศรัย เนื่องในวันสหประชาชาติ ชูหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้เสียงชื่นชมทั่วโลก

บิ๊กตู่ ปราศรัย เนื่องในวันสหประชาชาติ ชูหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้เสียงชื่นชมทั่วโลก
มติชน
24 ตุลาคม 2563 ( 14:07 )
102
บิ๊กตู่ ปราศรัย เนื่องในวันสหประชาชาติ ชูหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้เสียงชื่นชมทั่วโลก

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวคำปราศรัยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อันจะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสหประชาชาติให้ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันสหประชาชาติ ประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ คือวันแห่งการก่อตั้งองค์การสากลระหว่างประเทศที่มีความสำคัญที่สุด มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งสหประชาชาติ โดยที่ผ่านมา ไทยยึดมั่นในระบบพหุภาคีนิยมและสนับสนุนสหประชาชาติ โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งบันแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 

ทั้งนี้ ไทยมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ จะส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ เป็นกำลังสำคัญในสหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ใน 3 เสาหลัก 1.การรักษาสันติภาพและความมั่นคง 2.การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3.การส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ผ่านการประชุมทางไกล และได้ย้ำว่า วัคซีนและยารักษาโควิด-19 ต้องเป็นสินค้าสาธารณะของโลกที่ทุกประเทศจะต้องมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG และมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนสหประชาชาติและทำงานร่วมกัน กับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้โลกของเรากลับมาดีขึ้นกว่าเดิม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับทุกคนและอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง