รีเซต

GLOBALink : อำเภอในเหอหนานหนุนใช้ 'ฟาง' ครอบคลุมรอบด้าน

GLOBALink : อำเภอในเหอหนานหนุนใช้ 'ฟาง' ครอบคลุมรอบด้าน
Xinhua
3 ตุลาคม 2565 ( 17:26 )
25
GLOBALink : อำเภอในเหอหนานหนุนใช้ 'ฟาง' ครอบคลุมรอบด้าน

เฟิงชิว, 3 ต.ค. (ซินหัว) -- อำเภอเฟิงชิว มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคเพาะปลูกพืชผลที่สำคัญของจีน ได้ส่งเสริมการใช้ฟางข้าวโพดอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยเปลี่ยนฟางข้าวโพดเป็นทั้งอาหารสัตว์ ปุ๋ย และวัตถุดิบ

รัฐบาลท้องถิ่นอำเภอเฟิงชิวได้จัดตั้งบริษัทให้บริการรวบรวมและจัดเก็บฟางมากกว่า 10 แห่ง และสถานีรวบรวมและจัดเก็บฟางอีก 210 แห่งทั่วอำเภอ

ทั้งนี้ การใช้ฟางอย่างครอบคลุมช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง